eGospodarka.pl

eGospodarka.plFirmaKonferencje › III Konferencja Ceny Transferowe 2017/2018 - zmiany regulacji w praktyce grup kapitałowych
III Konferencja ceny transferowe 2017/2018 potrwa dwa dni i dotyczyć będzie nowych zmian i ich projektów w zakresie dokumentacji cen transakcyjnych między podmiotami powiązanymi, m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na nabycie usług doradczych, marketingowych i wartości niematerialnych i prawnych do 3 mln złotych rocznie. Podczas konferencji zostaną poruszone także kwestie związane z odpowiedzialnością karno-skarbową dla osób zarządzających, członków zarządów i osób powiązanych kapitałowo. Wykłady poprowadzą: dr Andrzej Dmowski, Leszek Dutkiewicz, Ewa Ścierska oraz Michał Serafin.


Dzień I

Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego na przełomie 2017 i 2018 roku
• identyfikacja podmiotów powiązanych;
• rodzaje powiązań dla potrzeb ustalenia obowiązku dokumentacyjnego;
• transakcje z udziałem spółek osobowych a obowiązek dokumentacyjny;
• pojęcie transakcji i innego zdarzenia w świetle nowych przepisów i rozstrzygnięć urzędowych i sądowych;
• możliwość grupowania transakcji - sposób odniesienia wartości do progu determinującego obowiązek dokumentacyjny;

Nowe obowiązki dokumentacyjne, terminy, praktyczne problemy związane ze zmianą zakresu wymogów dokumentacyjnych, możliwe podejścia systemowe do dokumentowania transakcji
• terminy sporządzania dokumentacji, raportów, oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji;
• nowe rodzaje dokumentacji - porównanie z elementami sprzed 1 stycznia 2017 r.;
• możliwość wykorzystania dotychczasowych wzorców funkcjonujących w grupach kapitałowych;
• systemowe podejścia do dokumentacji wdrażane w grupach kapitałowych;

Obowiązki raportowe dotyczące grup kapitałowych polskich i międzynarodowych - praktyczne aspekty sporządzania informacji CIT-TP, CbCr
• uproszczone sprawozdanie - zakres wymaganych informacji, praktyczne problemy związane z przedstawianymi informacjami o transakcjach;
• raport CbCr - zakres wymaganych informacji;
• sposób realizacji obowiązku CbCr w grupach kapitałowych - rozwiązania praktyczne;
• konsekwencje niedopełnienia obowiązków CbCr;

Kontrole w zakresie cen transferowych - stan faktyczny, przebieg i rezultaty szczegółowych kontroli w zakresie cen transferowych
• obszary szczególnego zainteresowania w zakresie cen transferowych stosowanych w grupach kapitałowych;
• zmiany w podejściu do procedury kontroli;
• przebieg kontroli z zakresu cen transferowych;
• narzędzia i bazy wykorzystywane przez administrację skarbową;
• możliwości obrony "rynkowości transakcji" podczas kontroli;
• odpowiedzialność za dokumentacje podatkowe i realizację obowiązków sprawozdawczych;

Zakres wymogów zawartości dokumentacji lokalnej a obowiązek sporządzania dokumentacji grupowej (master file) - wykorzystanie polityki cen transakcyjnych w procesie dokumentowania
• obowiązek sporządzenia a obowiązek posiadania dokumentacji typu master file;
• rozumienie pojęcia grupy kapitałowej dla potrzeb dokumentacji grupowej;
• zakres informacji prezentowanych w dokumentacji grupowej;
• możliwość wykorzystania dokumentacji grupowej funkcjonującej w grupie międzynarodowej otrzymanej od zagranicznej spółki powiązanej;

Dokumentowanie transakcji szczególnego rodzaju w grupach kapitałowych, zastosowanie procedur sporządzania dokumentacji
• transakcje finansowe/pożyczki
• sprzedaż poniżej kosztu zakupu
• poręczenie kredytu/przystąpienie do długu
• umowy zarządzania płynnością (cash pooling)
• udostępnianie znaku towarowego
• transakcje na akcjach/udziałach
• transakcje refakturowane

DZIEŃ 2 - 28 LISTOPADA 2016

Wymóg sporządzania analiz porównawczych - zakres wymaganych danych w analizach, możliwość odstąpienia od obowiązku sporządzania analizy porównawczej
• analiza porównawcza obowiązkowym elementem dokumentacji - czy w każdym przypadku;
• problem dostępności danych - możliwe źródła pozyskania danych do porównania;
• konsekwencje braku dostępnych danych;
• kiedy decyzja o nie sporządzaniu analizy porównawczej jest zasadna i jaka jest alternatywa;
• wykorzystanie baz danych w procesie poszukiwania danych do porównania;
• charakterystyka i ograniczenia danych pozyskanych z komercyjnych baz danych;

Metodologia sporządzania analiz porównawczych, analizy w odniesieniu do przyjętych metod szacowania cen, proces pozyskiwania danych do porównania
• pojęcie porównywalności - kluczowe znaczenie dla analiz porównawczych;
• procedura sporządzania analiz porównawczych - elementy wymagane polskimi przepisami;
• wybór metody wyceny transferu a przebieg analizy porównawczej;
• sposób prezentacji informacji o transakcjach porównywalnych w analizie;
• kiedy wynik analizy porównawczej oznacza, że transakcja jest realizowana na poziomie rynkowym;
• kryteria porównywalności a stosowanie korekt;

Odpowiedzialność osób zarządzających jednostkami
• korzyści przedstawienia dokumentacji formalnie poprawnej;
• kiedy organ nie uzna analizy porównawczej za rzetelną, znaczenie analizy porównawczej dla rzetelności dokumentacji;
• odpowiedzialność za dokumentacje podatkowe i realizację obowiązków sprawozdawczych;
• elementy wpływające na prawidłowe oszacowanie ryzyka związanego z dokumentowaniem transakcji i sporządzaniem analiz;

Konsekwencje zmian przepisów oraz działań organów podatkowych, konieczność zmiany podejścia w grupach kapitałowych, możliwość wprowadzenia procedur związanych z dokumentowaniem transakcji
• zakres obciążenia podatników dodatkowymi obowiązkami;
• stopień szczegółowości informacji ujawnianych w dokumentacjach podatkowych; koszty sporządzania dokumentacji i analiz jako przesłanka wyboru metody i sposobu realizacji obowiązków dokumentacyjnych;
• wdrażanie procedur sporządzania dokumentacji i analiz w grupach kapitałowych;

Kierunki dalszych prac legislacyjnych
• rozporządzenia wykonawcze;
• ograniczenia dotyczące możliwości rozliczania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na usługi marketingowe i doradcze
• dalsze prace OECD

PODSUMOWANIE KONFERENCJI I DYSKUSJA


Miejsce:
Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2

Szczegółowe informacje organizacyjne dostępne są na stronie konferencji:


Zgłaszać się można poprzez formularz na stronie wydarzenia (proszę sprawdzić czy dostali Państwo informację z potwierdzeniem zgłoszenia)

Edukacja

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: