eGospodarka.pl

eGospodarka.plFirmaKonferencje › IV Konferencja Prawa Pracy 2018/2019
Zapraszamy Państwa na konferencję poświęconą przeglądowi aktualnych regulacji oraz planowanych zmian przepisów z zakresu prawa pracy.

Wykłady poprowadzą:
•dr Maciej Chakowski
•Paweł Wróbel
•Ewa Buchowiecka
•Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
•Joanna Wojciechowicz
•Paweł Ziółkowski
•Michał Nocuń

Dzień I

09:30 - 10:00 - rejestracja uczestników i kawa powitalna

10:00 - 11:00 - Zmiany w prawie pracy - (M. Chakowski)

11:00 - 11:15 - przerwa kawowa

11:15 - 12:15 - Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem systemu równoważnego czasu oraz zgodnie z planowanymi zmianami - (P. Wróbel)
•Równoważny czas pracy - jak wdrożyć w firmie 12 godzinne zmiany? Czyli zapewnienie ciągłości procesu przy średnio 4 dniach pracy w tygodniu.
•Optymalne wdrożenie równoważnego czasu pracy w firmach produkcyjnych
•Wyznawania w równoważnym systemie czasu pracy – jak planować pracę mając w dyspozycji 12 godzinne zmiany ale jednocześnie o ponad 80 dni pracy mniej na każdego pracownika.
•Praktyczne porady jak tworzyć dedykowane rozkłady czasu pracy według indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw w równoważnym systemie czasu pracy.

12:15 - 13:15 - Rewolucja w zasadach zatrudniania cudzoziemców (M. Nocuń)

13:15 - 14:00 - Lunch

14:00- 15:00 - Rewolucyjne zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019r. (M. Nocuń)

15:00 - 16:00 - Najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (P. Ziółkowski)
Zmiany w PIT
•Kwota zmniejszająca podatek 2018
•Ulga miesięczna przy przekroczeniu progu podatkowego
•Ulga miesięczna a rozliczenie wspólne
•Koszty autorskie
•Limit kosztów 2018
•Katalog podmiotów, którym przysługują koszty autorskie (nowość)
•Zmiana podejścia fiskusa do kosztów autorskich
•Zwolnienia podatkowe – nowe limity 2018:
•Zapomogi
•Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów
•Świadczenia socjalne
•Opieka nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach
•Wypoczynek dzieci
•Spodziewane zmiany w PIT

19:30 - spektakl w teatrze Och Teatr


Dzień II

09:30 - 10:00 - rejestracja uczestników i kawa powitalna

10:00 - 11:00 - Ochrona danych osobowych w HR z uwzględnieniem wytycznych RODO (E. Buchowiecka)
•obowiązki pracodawcy jako administratora danych;
•dane osobowe pozyskiwanie w związku z rekrutacja i zatrudnieniem;
•stosowanie monitoringu w miejscu pracy;

11:00 - 11:15 - przerwa kawowa

11:15 - 12:15 - Funkcja Inspektora Danych Osobowych w świetle nowych przepisów o ochronie danych osobowych (Ewa Buchowiecka)
•jaka jest rola IOD w organizacji;
•czy IOD może pełnić te sama funkcje w kilku firmach
•formy zatrudnienia, miejsce IOD w strukturze organizacji oraz zakres jego odpowiedzialności.

12:15 - 12:30 - przerwa kawowa

12:30 - 13:30 - Lista płac a pułapki w naliczaniu wynagrodzeń (J. Karakow - Jaśkiewicz)
•Elementy składowe listy płac
•Skala podatkowa od 2018 r.
•Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP
•Ograniczenie składek ZUS
•Koszty uzyskania przychodów w 2018 roku
•Wynagrodzenie minimalne
•Ustalanie wyrównania do minimalnego wynagrodzenia
•Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto-netto
•Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (urlop bezpłatny, zatrudnienie/zwolnienie w trakcie miesiąca itp.)
•Wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
•Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana etatu w trakcie miesiąca
•Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca
•Wynagrodzenie za nadgodziny
•Dodatek za pracę w godzinach nocnych
•Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
•Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
•Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)
•Naliczenia świadczenia; zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.
•Wynagrodzenie chorobowe oraz świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa.
•Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
•Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
•Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
•Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
•Zasiłek opiekuńczy
•E-zwolnienia

13:30 -14:30 - Lunch

14:30- 15:45 - Składkami ZUS 2018 i po zmianach od 1 stycznia 2019 (J. Wojciechowicz)
•E-składka – nowe zasady opłacania składek obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.,
•Zasady przekazywania danych za pracowników i zleceniobiorców od 1 stycznia 2019 r.:
•co to jest raport informacyjny,
•zmiana danych na koncie ubezpieczonego,
•zmiany dotyczące imiennego raportu miesięcznego oraz zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych,
•obowiązki informacyjne ZUS,
•zniesienie obowiązku przekazywania dowodów potwierdzających dane znajdujące się na koncie ubezpieczonego.Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

Zapisy przez stronę internetową:

Edukacja

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: