eGospodarka.pl

eGospodarka.plFirmaKonferencje › Kadry i Płace 2018 - co czeka nas w 2018 roku?
Konferencja Kadry i Płace 2018 organizowana jest w dniach 15-16 marca przez Russell Bedford Poland Akademia i poświęcona będzie przeglądowi aktualnych regulacji oraz planowanych zmian przepisów z zakresu prawa pracy. Udział w wydarzeniu stanowić będzie doskonałą okazję do uzupełnienia wiedzy o aktualny stan prawny, dobre praktyki oraz do poznania uczestników konferencji i wzajemnej wymiany doświadczeń.


Dzień I

Reforma RODO w działe HR
• Kodeks pracy i ustawa o ochronie danych osobowych a rozporządzenie unijne (RODO)
• Zakres danych osobowych pozyskiwanych od kandydata na pracownika i pracownika w szczególności z uwzględnieniem planowanych zmian Kodeksu pracy
• Zasady przetwarzania danych osobowych przez działy HR w świetle RODO
• Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
• Nowe zasady spełniania obowiązku informacyjnego przez działy HR

Umowy cywilnoprawne. Nowa stawka godzinowa w 2018 r.

- Umowa zlecenie
• Umowa zlecenia (art. 734-751 k.c.)
• Stawka godzinowa zleceniobiorców
• umowa zlecenie wykonywana jest przez kilka osób- a ewidencja czasu pracy
• określenie zasad ustalania liczby godzin wykonywania zlecenia lub usługi i prowadzenie ewidencji czasu pracy
• objęcie wynagrodzenia zleceniobiorców szczególną ochroną,
• kto będzie odpowiadał za brak ewidencji czasu pracy lub zaniżanie minimalnego wynagrodzenia godzinowego i jakie sankcje przewiduje ustawa,
• okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów zlecenia i umów o świadczenie usług,
• Umowa zlecenia i umowa o dzieło - w świetle kontroli

- Składki ZUS od umów zlecenie
• zasady wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne składkowania umów zlecenie-zbieg tytułu ubezpieczenia
• umowy zlecenia jako podlegające składkom ZUS na nowych zasadach;
• minimalne wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych a podstawa prawidłowych rozliczeń;
• kilka umów cywilnoprawnych - zasady rozliczeń;
• umowa o pracę i umowa cywilnoprawna w tym samym okresie a oskładkowanie ZUS.

- Umowa o dzieło 2018 a składki ZUS

Kontrole ZUS 2018
• Podstawa wymiaru składki - definicja przychodu.
• Wyłączenia z podstawy wymiaru składek.
• Najczęstsze błędy zarzucane pracodawcom w czasie kontroli ZUS.
• Bezpieczne optymalizacje w zakresie składek ZUS.

Dzień II

Elektroniczne akta osobowe czyli prawo pracy XXI wieku – nowelizacja 2019
• Elektroniczne akta osobowe – zasady prowadzenia i problemy interpretacyjne
• Pracodawcy uprawnieni do elektronizacji dokumentacji
• Problematyczna dokumentacja z zakresu rozliczania czasu prac
• Nowe możliwości organizacyjne pracodawców

Świadectwa pracy 2018

Emerytury i renty w 2018 r.
• Zmiany emerytalne, które weszły w życie od 1 października 2017 r.
• Emerytura wcześniejsza dla osób urodzonych po 31.12.1948 r.
• Wcześniejsza emerytura dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
• Emerytura pomostowa – zasady przyznawania i wypłaty.
• Wysokość emerytur dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.
• Renta z tytułu niezdolności do pracy.
• Renta rodzinna.
• Renta wypadkowa.

Rekrutacja na „rynku pracownika” – jak grać, aby wygrać?
• „Rynek pracownika” dla wszystkich czy dla wybranych?
• Niestandardowe formy docierania do właściwych kandydatów
• Komunikacja w procesie rekrutacji – czemu to takie trudne?
• Dozwolony zakres sprawdzania kandydatów
• Z drugiej strony, czyli co kandydaci zmieniliby w procesach rekrutacyjnych?


Prelegentami będą: dr Maciej Chakowski, Anna Kamińska-Pietnoczko, Paweł Ziółkowski, Monika Cieślak, Jolanta Karakow-Jaśkiewicz oraz Dorota Strzelec.

Konferencja odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Golden Tulip przy ul. Towarowej 2. Zgodnie z aktualną polityką cenową firmy – dynamicznymi cenami, im wcześniej uczestnik dokona zgłoszenia na szkolenie, tym niższą cenę zapłaci.

Dla osób powołujących się na portal eGospodarka.pl cena udziału to: 1290zł netto + VAT

Partnerami wydarzenia są: Russell Bedford Poland, Kancelaria Chakowski&Ciszek, Benefit, IPIP, Kariera w Finansach, Infor.pl oraz eGospodarka.pl.Zgłoszenia:

Poprzez formularz online na stronie organizatora bądź przesłanie formularza zgłoszeniowego do pobrania na stronie wydarzenia na adres: szkolenia@russellbedford.pl

Więcej informacji na stronie wydarzenia: 

Edukacja

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: