eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plFirmaKonferencje › Odkodowanie matrycy ryzyk kluczem do sukcesu inwestycji
Konferencja kierowana jest do uczestników rynku zamówień publicznych – przedsiębiorców (wykonawców), podmiotów publicznych lub wydatkujących środki publiczne (zamawiających), inżynierów budownictwa, prawników, praktyków, management.


Konferencja ma na celu uświadomienie uczestnikom rynku zamówień publicznych, że należyty, klarowny i sprawiedliwy podział ryzyk, a także ich skrupulatna kalkulacja zarówno w szacunkowej wartości zamówienia jak i w ofertach stanowi klucz do sukcesu inwestycji budowlanej. Sukces zaś definiujemy, jako terminową i należytą realizację zamówienia publicznego, bez konieczności rozstrzygania różnic zdań w drodze kosztownych i czasochłonnych sporów sądowych.


Dbamy o to, aby omawiane zagadnienia były prezentowane przez osoby z różnorodnym doświadczeniem. Stąd też, prelegentami są przedstawiciele urzędów, organizacji pozarządowych, prawnicy, jak też przedstawiciele zamawiających i wykonawców.


Program konferencji jest skonstruowany w sposób, który ma umożliwić uczestnikom konferencji uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat różnych rodzajów ryzyk, które występują na poszczególnych etapach realizacji inwestycji publicznej. Zaś prezentacja tych tematów przez osoby mające różne punkty widzenia na dane ryzyko, pozwoli na wskazanie złożoności omawianych zagadnień.


Program
Czas trwania: 9:00 – 16:00


8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników
Poranna kawa z croissant’em

9.00 – 9.10 Powitanie prelegentów i uczestników
Żaklina Ossowska
Prezes Grupy Doradczej KZP

9.10 – 9.40 Dokumentacja projektowa – kto ponosi odpowiedzialność za złą jakościowo dokumentację projektową, wizja lokalna jako sposób na uzupełnienie braków dokumentacji, czy w cenę ryczałtową należy wliczyć ryzyko błędnej dokumentacji projektowej.
dr inż. Aleksander Krupa,
Dyrektor Techniczny Biura Izby Projektowania Budowlanego

9.40 – 10.10 Ryzyko gruntowe – bezpieczne wzmocnienia podłoża lub fundamentowania obiektu / bezpieczna pracy ciężkiej maszyny na gruncie / uszkodzenia istniejących a niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych przy pracy maszyn fundamentowych.
Piotr Rychlewski,
Ekspert Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

10.10 - 10.40 Problemy związane z decyzjami środowiskowymi, lokalizacyjnymi, podziałami geodezyjnymi, wykupem działek i wywłaszczeniami pod teren inwestycji.
Tomasz Kwieciński,
Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji, GDDKiA Warszawa

10.40 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 11.30 Płatność za inwestycję – sposoby finansowania zadania, terminy płatności, zaliczki, klauzule waloryzacyjne.
Andrzej Śliwiński,
Dyrektor ds. finansowych, Strabag sp. z o.o

11.30 – 12.00 Termin realizacji inwestycji – harmonogram, niemożliwy do dotrzymania termin realizacji zadania, zarządzanie personelem, dostawami i sprzętem, przygotowanie ścieżki krytycznej na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, nieprzewidywalne warunki fizyczne i klimatyczne.
Wioletta Kubica,
Dyrektor ds. zakupów, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

12.00 – 12.30 Problemy wykonawców w kontaktach z organami administracji publicznej – w trakcie budowy, w momencie oddawania obiektu do użytkowania.
Stefan Bekir Assanowicz,
Prezes rady Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej

12.30 – 12.50 Dyskusja plenarna, pytania uczestników

12.50 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.00 Trudne relacje na linii wykonawca robót budowanych – inspektor nadzoru – projektant – inwestor.
Reprezentant Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

14.00 - 14.30 Przesłanki zmiany umowy, zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, zamówienia dodatkowe na dostawy.
Urszula Woronowicz,
Partner w Smart-be

14.30 - 15.00 Kary umowne – wysokość, miarkowanie, wpływ na nienależyte wykonanie zamówienia jako podstawa do późniejszego wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
r.pr. Dariusz Ziembiński,
Kancelaria Ziembiński & Partnerzy

15.00 - 15.30 Trudności związane z odbiorem inwestycji – brak współpracy ze strony inwestora, zgłaszanie niezasadnych uwag, koszt i ryzyko utrzymywania inwestycji gotowej do odbioru.
Ryszard Kurek,
Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

15.30 - 15.50 Dyskusja plenarna, pytania uczestników

15.50 - 16.00 Podziękowania, pożegnanie prelegentów i uczestników
Żaklina OssowskaMiejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Postępu 17a

Czas trwania: 09:00 – 16:00 (rejestracja i poranna kawa od 08:30)

Warunki uczestnictwa: Rejestracja online + opłata wystawionej faktury pro-forma

Cena: 620 zł netto / os

Warunki uzyskania zniżek:
a) W przypadku rejestracji 3 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji, obowiązuje rabat 5% na każdą zarejestrowaną osobę
b) W przypadku rejestracji grup 8 i więcej osobowych z jednej firmy / instytucji, możliwość negocjowania indywidualnych rabatów
c) Członkowie Platformy Grupy Doradczej KZP - -10% obowiązującej ceny (czy to first minute czy też ceny regularnej).

Sposób zgłaszania udziału: wyłącznie online przez formularze rejestrowe na stronie konferencji

Szczegółowe informacje na stronie wydarzenia:

Edukacja

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.