eGospodarka.pl

eGospodarka.plFirmaKonferencje › Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy
OGÓLNOPOLSKI KONGRES PRAWA PRACY „Prawo pracy w 2019 r. Nowelizacje przepisów wyzwaniem dla pracodawców” – Dzień I


Z przyjemnością spotkamy się z Państwem w Warszawie podczas 40. edycji Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy. To najlepsza okazja do zdobycia unikalnej wiedzy i inspiracji od doświadczonych ekspertów w zakresie prawa pracy. Mamy nadzieję, że udział w naszym wydarzeniu przybliży Państwu nowelizacje, które weszły w życie w 2018 roku oraz zmiany planowane na 2019 rok. Do zobaczenia niebawem w zacnym gronie praktyków!


PROGRAM KONFERENCJI:


08:15 – 08:45 Rejestracja, Kawa powitalna


08:45 – 09.00 Prezentacja Firmy Most Wanted! Sp. z o.o.


09:00- 09:45 Monitoring wizyjny i kontrola poczty elektronicznej pracownika w ryzach Kodeksu Pracy od 25 maja 2018 r. Na ile może pozwolić sobie Pracodawca?

• Pojęcie monitoringu pracowników w miejscu pracy;
• Dopuszczalne formy kontrolowania pracowników;
• Sposób wprowadzenia monitoringu;
• Nagrania z monitoringu wizyjnego jako dowody w sprawach cywilnych;
• Możliwe roszczenia pracowników.

Prelegentka: Edyta Defańska – Czujko, Adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI


09.45 – 10.00 pytania z Sali do Prelegentki


10.00- 10.15 PRZERWA


10.15- 11.00 Tajemnica przedsiębiorstwa pracodawcy, przejmowanie klientów przez byłych pracowników oraz zakaz konkurencji w świetle najnowszych zmian oraz orzecznictwa sądów pracy

• Obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa a zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej – różnice, podobieństwa, praktyczne zastosowanie;
• Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa oraz okres jej trwania;
• Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej w czasie i po ustaniu stosunku pracy – jak prawidłowo wprowadzić, weryfikować i wyciągać konsekwencje?
• Zakaz prowadzenia dodatkowej działalności nie-konkurencyjnej – czy jest zgodny z prawem?
• „Przejmowanie” klientów przez byłych pracowników – jak zapobiegać?

Prelegent: Michał Szuszczyński, Radca prawny, wspólnik w Kancelarii SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA


11.00 – 11.15 pytania z Sali do Prelegenta


11.15 – 12.00 Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki dla pracodawców. Kto musi być gotowy na 1 lipca 2019 r.?

• Pracownicze Programy Kapitałowe jako nowa (nie)obowiązkowa forma oszczędzania;
• Kto jest zobowiązany do prowadzenia PPK;
• Wprowadzenie PPK w zakładzie pracy – kolejne kroki, terminy i obowiązki;
• Ile to będzie kosztować? – koszty pracodawcy i pracowników;
• Porównanie PPK i PPE – czy warto jeszcze utworzyć PPE?

Prelegent: Krzysztof Gąsior, Adwokat, partner w Kancelarii ZAWIRSKA GĄSIOR


12.00 – 12.15 pytania z Sali do Prelegenta


12.15 – 13.00 LUNCH


13.00 – 13.45 Nowe zasady dokonywania potrąceń komorniczych od 1 stycznia 2019 r.

• Potrącenia ze stosunku pracy: zasady dokonywania potrąceń, kolejność potrąceń, wysokość potrąceń, kwota wolna od potrąceń, potrącenia dobrowolne, składka na PPK a potrącenia od 1 lipca 2019 r.;
• Potrącenia z zasiłków: zasady dokonywania potrąceń, kolejność potrąceń, wysokość potrąceń, kwoty wolne (zmiany od lipca 2018 r.);
• Potrącenia z ZFŚS: czy i ewentualnie kiedy świadczenia z ZFŚS podlegają potrąceniom, w jakiej wysokości dokonuje się potrąceń z ZFŚS?
• Potrącenia z umów cywilnoprawnych: stan do końca 2018, wprowadzenie kolejności potrąceń, wprowadzenie limitów potrąceń, zasady dokonywania potrąceń z umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2019 r.

Prelegent: Paweł Ziółkowski, Prawnik, trener, publicysta


13.45 – 14.00 pytania z Sali do Prelegenta


14.00 – 14.45 RODO w kadrach – możliwości i ograniczenia

• Zasady pozyskiwania danych osobowych w prawie pracy – zgoda czy prawo ?
• Zasady ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji – CV, rozmowa kwalifikacyjna, czego można żądać, o co można prosić, a o co w ogóle nie można prosić;
• Ochrona danych osobowych w okresie zatrudnienia – fundusz świadczeń socjalnych, fotografie, zasady budowania strony internetowej pracodawcy (dane informacyjne pracowników adresy mailowe, numery telefonów, nazwy stanowiska), badanie lekarskie, linie papilarne pracownika, współpraca pracodawcy z organizacjami związkowymi w aspekcie ochrony danych osobowych.

Prelegent: Piotr Wojciechowski, Adwokat, publicysta, ekspert prawa pracy


14.45 – 15.00 pytania z Sali do Prelegenta


15.00 – 15.15 PRZERWA


15.15 – 16.00 Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi po zmianach od 1 stycznia 2019 r.

• Z jakich uprawnień mogą korzystać związkowcy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych?
• Jak według nowych zasad ustala się reprezentatywność zakładowych organizacji związkowych?
• Jakie będą zmiany w obowiązkach sprawozdawczych związków względem pracodawcy?
• Jakich informacji musi udzielać pracodawca związkom zawodowym po zmianach?
• Jakie są zasady konsultowania regulaminów wewnątrzzakładowych w przypadku działania u pracodawcy kilku organizacji związkowych?
• Jakie zmiany w zakresie szczególnej ochrony działaczy związkowych wprowadzono od stycznia 2019 r.?

Prelegent: Łukasz Prasołek, Prawnik, publicysta, ekspert prawa pracy


16.00 – 16.15 pytania z Sali do Prelegenta


16.15 – 16.30 Rozdanie nagród i podziękowanie za udział w wydarzeniu


OD ZATRUDNIENIA DO ZWOLNIENIA – dokumentacja pracownicza z uwzględnieniem RODO oraz zmian od 1.01.2019 r. – OKPP Dzień II – Warsztat 1


Warsztaty przeznaczone dla osób zajmujących się zatrudnianiem i rozwiązywaniem umów o pracę w organizacji. W czasie warsztatów przejdziemy przez cały proces zatrudnienia pracownika od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. Omówimy i wskażemy praktyczne rozwiązania w zakresie dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach. Praca ze słuchaczami odbywać się będzie wyłącznie na specjalnie przygotowanych dokumentach ćwiczeniowych, tak aby każdy ze słuchaczy praktycznie uczestniczył w analizowanych procesach i nabył umiejętności sporządzania i wypełniania dokumentów.

Uczestnictwo w szkoleniu szczególnie polecamy:
- Specjalistom działów kadr i płac, działów personalnych,
- Kierownikom,
- HR Managerom,
- Zarządzającym zakładem pracy,
- wszystkim osobom zainteresowanym tematyką prawa pracy.


PROGRAM SZKOLENIA


08.45 – 09.00 Rejestracja uczestników


09.00 – 10.30
1. Zasady przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem pracy na dokumencie – zasady sporządzania zgód kandydatów na przetwarzanie danych.
• Zasady przechowywania CV kandydatów do pracy na bieżącą i przyszłe rekrutacje do pracy;
• Aspekty prawne przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych;
• Aspekty prawne informowania kandydatów o wynikach postępowań rekrutacyjnych.


2. Decyzja o zatrudnieniu:
• Rodzaj umowy o pracę, wymiar czasu pracy, miejsce wykonywania pracy, proponowane wynagrodzenie za pracę;
• Data sporządzenia umowy a data zatrudnienia – różnice prawne.


10.30 – 10.45 Przerwa na kawę


10.45 – 12.15
3. Pierwsze obowiązki wobec nowo zatrudnionego pracownika: zasady przeprowadzania badań i szkoleń bhp.
• Analiza prawna zmian w zakresie szkoleń bhp;
• Zasady przeprowadzania badań lekarskich i gromadzenia dokumentacji związanej z tymi badaniami.


12.15 – 13.00 Przerwa na lunch


13.00 – 14.30
4. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od a do z. Podział akt osobowych, prowadzenie innych dokumentów z zakresu czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i rodzicielskich (stan prawny na 2019 r.).
• Podział akt osobowych na 4 części;
• Zasady prowadzenia indywidualnej dokumentacji pracowniczej: dokumenty związane z czasem pracy, urlopami wypoczynkowymi, wynagrodzeniami i bhp;
• Wytyczne prawne związane z elektronizacją dokumentacji.


14.30 – 14.45 Przerwa na kawę


14.45 – 16.00
5. Proces rozwiązywania umów o pracę:
• Podjęcie decyzji o trybie rozwiązania umowy o pracę;
• Przygotowanie dokumentacji – praca na dokumencie;
• Przeprowadzenie spotkania;
• Sporządzenie świadectwa pracy.


16.00 – 16.05
ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA. ROZDANIE CERTYFIKATÓW


PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY z uwzględnieniem zmian w dokumentacji pracowniczej obowiązujących od 2019 r. – OKPP Dzień II – Warsztat 2


Warsztaty są przeznaczone dla osób zajmujących się planowaniem i rozliczaniem czasu pracy w przedsiębiorstwie. Podczas zajęć omówimy m.in. praktyczne aspekty dokumentowania czasu pracy po zmianach od stycznia 2019 r. Odpowiemy m.in. na pytania: jak przygotowywać dokumentację nadgodzin i jak długo ją przechowywać, jaki wpływ mają zmiany na prowadzenie ewidencji czasu pracy, jakie znaczenie ma elektronizacja akt dla dokumentowania czasu pracy.


Uczestnictwo w szkoleniu szczególnie polecamy:
- Specjalistom działów kadr i płac, działów personalnych,
- Kierownikom,
- HR Managerom,
- Zarządzającym zakładem pracy,
- wszystkim osobom zainteresowanym tematyką prawa pracy.


PROGRAM SZKOLENIA


08.45 – 09.00 Rejestracja uczestników


09.00 – 10.30
1. Zasady układania harmonogramów czasu pracy:
• Jakie zasady w zakresie układania harmonogramów czasu pracy obowiązują pracodawców?
• W jakiej formie należy archiwizować zmiany wprowadzane do harmonogramów czasu pracy?
• Przez ile lat trzeba będzie przechowywać harmonogramy od 2019 r.?
• Czy posiadanie harmonogramu w systemie do zarządzania czasem pracy, w którym za pośrednictwem portalu pracowniczego zapoznaje się z nim pracownik jest wystarczające, aby uznać, że harmonogram jest przechowywany?
• Czy zmiany w zakresie dokumentacji wymuszą zmiany dotyczące wyglądu harmonogramów tworzonych elektronicznie?
• Czy harmonogram elektroniczny musi posiadać plik XML z wszystkimi metadanymi jak w przypadku dokumentacji w aktach osobowych?

10.30 – 10.45 Przerwa na kawę


10.45 – 12.15
2. Praca w godzinach nadliczbowych a nowe wymogi dotyczące dokumentacji:
• Jak będzie należało dokumentować polecanie nadgodzin od 2019 r.?
• Czy wnioski o wyjścia prywatne będą musiały być przechowywane w dokumentacji czasu pracy, czy będzie nadal możliwe stosowanie książek wyjść?
• Czy wnioski o odbiory nadgodzin trzeba będzie przechowywać w aktach osobowych, czy wraz z dokumentacją z zakresu czasu pracy?
• Czy trzeba będzie na piśmie uzgadniać termin odbioru dnia wolnego za sobotę i taki dokument archiwizować?
• Jaki będzie okres przechowywania dokumentacji związanej z pracą w nadgodzinach?


12.15 – 13.00 Przerwa na lunch


13.00 – 14.30
3. Elementy, jakie musi zawierać ewidencja czasu pracy od 2019 r.
• Czy karta ewidencji czasu pracy będzie miała różne długości w zależności od przyjętego okresu rozliczeniowego?
• Czy w karcie będzie obowiązek wpisywania czasu pracy „od do”, zamiast liczby przepracowanych godzin np. 8?
• Jak będą wpisywane do kart ewidencji czasu pracy dyżuru pracowników?
• Czy w karcie trzeba będzie odznaczać dni wolne od pracy?
• Czy karta czasu pracy, podobnie jak harmonogramy, będzie musiała być podpisywana przez pracownika?


14.30 – 14.45 Przerwa na kawę


14.45 – 16.00
4. Nowa dokumentacja z zakresu czasu pracy:
• Jakie wymagania będzie musiała spełniać dokumentacja czasu pracy prowadzona elektronicznie?
• Jakie dokumenty z dotychczasowych akt pracowniczych należy przechowywać w nowej dokumentacji czasu pracy?
• Jakie wnioski dotyczące czasu pracy należy przechowywać w nowej dokumentacji czasu pracy?
• Czy polecenia pracy w godzinach nadliczbowych wydane elektronicznie trzeba będzie drukować i przechowywać w dokumentacji czasu pracy?
• Jakie dokumenty dotyczące zadaniowego czasu pracy należało będzie archiwizować?
• Czy konieczne będzie przechowywanie wniosków o odbiór nadgodzin w postaci czasu wolnego od pracy?
• Czy dokumentacja z zakresu czasu pracy może być prowadzona w sposób elektroniczny, jeśli akta pracownicze będą nadal prowadzone w tradycyjnej formie?
• Jak dołączyć do dokumentacji elektronicznej czasu pracy wniosek pracownika o indywidualny rozkład czasu pracy?


16.00 – 16.05
ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA. ROZDANIE CERTYFIKATÓWInformacje organizacyjne:

21-22 marca 2019
Centrum Konferencyjne
Golden Floor Tower
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Cena kongresu
490 zł + VAT - do 28.02.2019 + Klienci MW
590 zł + VAT - od 1.03.2019

Zyskujesz:
• udział w całodziennym wydarzeniu,
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
• lunch oraz przerwy kawowe.

Cena warsztatu
690 zł + VAT - do 28.02.2019 + Klienci MW
790 zł + VAT - od 1.03.2019

Zyskujesz:
• udział w warsztacie,
• materiały szkoleniowe,
• lunch oraz przerwy kawowe.

Strona konferencji:

Edukacja

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: