eGospodarka.pl

eGospodarka.plFirmaKonferencje › Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka 2019
Celem konferencji jest wymiana myśli oraz poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących teorii oraz praktyki współczesnej rachunkowości, a także teorii nowoczesnych finansów.

Tematyka konferencji:

I. Kierunki rozwoju współczesnej sprawozdawczości finansowej

• Wpływ polityki rachunkowości na kształtowanie sprawozdań finansowych.
• Standardy w sprawozdawczości finansowej.
• Integracja sprawozdawczości finansowej i niefinansowej.
• Sprawozdawczość finansowa a raporty biznesowe.
• Współczesne trendy w sprawozdawczości finansowej.
• Badania sprawozdań finansowych.

II. Kapitały w rozwoju działalności przedsiębiorstw - aktualne problemy

• Kapitał w teoriach nauki ekonomii XXI.
• Pomiar i koszt kapitału w przedsiębiorstwie.
• Rodzaje źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw.
• Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa.
• Struktura kapitału a wartość przedsiębiorstwa.
• Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstwa.
• Rola giełdy papierów wartościowych w pozyskaniu kapitału.
• Międzynarodowe przepływy kapitałowe i finansowe.Informacje organizacyjne:

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Katedra Zarządzania Finansami
Wydział Ekonomiczny
ul. Fryderyka Chopina 52
66-400 Gorzów Wielkopolski


Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji – 30 września 2019
Termin przesyłania pełnego tekstu referatu – 30 września 2019
Powiadomienie autorów o przyjęciu referatu – 30 września 2019


Warunkiem opublikowania przyjętego i pozytywnie zrecenzowanego Referatu jest uiszczenie opłaty konferencyjnej w terminie do 30 września 2019.


e-mail: konferencja@ajp.edu.pl
Opłata za udział w konferencji wynosi 350 zł od osoby i obejmuje: publikację referatu w monografii pokonferencyjnej oraz poczęstunek w trakcie obrad. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztu noclegu. Opłata za publikację referatu bez udziału w konferencji wynosi 250 zł.


szczegółowe informacje na stronie konferencji: 


Edukacja

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: