eGospodarka.pl

eGospodarka.plFirmaKonferencje › VIII ogólnopolska konferencja naukowa Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka 2018
VIII ogólnopolska konferencja naukowa Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka 2018 jest organizowana przez Katedrę Rachunkowości oraz Katedrę Zarządzania Finansami Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Konferencja odbędzie się 18 października 2018 roku na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest wymiana myśli oraz poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących teorii oraz praktyki współczesnej rachunkowości, a także teorii nowoczesnych finansów.

Konferencja obejmuje następującą tematykę:

I. Rola i znaczenie rewizji finansowej wobec kryzysu gospodarczego
• Globalizacja usług finansowych.
• Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości.
• Rola biegłego rewidenta.
• Kontrola a doradztwo w rewizji finansowej.
• Standardy rewizji finansowej.

II. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w świetle uregulowań krajowych i międzynarodowych
• Wpływ polityki rachunkowości w zakresie wyceny aktywów i pasywów na jakość informacji o sytuacji majątkowo-finansowej.
• Kierunki proponowanych zmian w regulacjach prawnych rachunkowości.
• Wykorzystanie informacji ze sprawozdawczości do podejmowania decyzji.
• Wymagania wobec zawodu księgowego.
• Specyfika rachunkowości wybranych rodzajów jednostek gospodarczych.
• Koncepcje rachunku kosztów i ich wykorzystanie w praktyce.

III. Perspektywy rozwoju bankowości i rynku kapitałowego
• Innowacyjność w sektorze usług finansowych.
• Nowoczesne techniki świadczenia usług bankowych.
• Rola i znaczenie banków spółdzielczych w sektorze bankowym.
• Bezpieczeństwo transakcji finansowych.
• Ryzyko na rynkach finansowych.
• Funkcjonowanie i rozwój rynków finansowych.

IV. Finanse przedsiębiorstw – teoria a aktualne wymagania praktyki
• Źródła finansowanie przedsiębiorstw.
• Problematyka wyceny przedsiębiorstw.
• Zarządzanie wartością przedsiębiorstw.
• Planowanie finansowe.
• Controlling.
• Narzędzia zarządzania finansami.

Informacje organizacyjne:
e-mail: konferencja@ajp.edu.pl
www:

Edukacja

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: