eGospodarka.pl

eGospodarka.plFirmaKonferencje › Forum Liderów PPP - rewitalizacja i projekty deweloperskie, przestrzeń publiczna zrównoważona
Forum Liderów PPP to cykl konferencji pod patronatem Ministerstwa Rozwoju łączący sektor publiczny z prywatnym. W konferencji biorą udział interesariusze będący stronami inwestycji publicznych realizowanych w formule ppp. Tegoroczna edycja skupia się na rewitalizacji i projektach deweloperskich.

Program konferencji:

9:30 Uroczyste rozpoczęcie konferencji, wystąpienie Gościa Honorowego, Pełnomocnika Rządu ds. PPP, Waldemara Budy,
Wiceministra Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

9:45 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
Dyrektor Departamentu PPP, Lilianna Bogusz

10:10 Panel dyskusyjny 1:
Nowa Nadzieja. Dyskusja nt. potencjału wykorzystania modelu ppp i najlepszych praktyk w inwestycjach rewitalizacyjnych, z uwzględnieniem projektów deweloperskich i koncepcji przestrzeni zrównoważonych
Moderator: Aleksandra Jadach- Sepioło, Instytut Rozwoju Miast i Regionów

11:30 Panel dyskusyjny 2:
Najlepsze praktyki w przygotowaniu, strukturyzacji projektów ppp w sektorze rewitalizacji konstrukcja umowy, budżet i zarządzanie projektem
Moderator: Alina Sarnacka

13:00 Panel dyskusyjny 3:
10 punktów krytycznych w procedurze ppp - praktyczne podejście do projektów
Moderator: Adriana Mierzwa- Bronikowska

14:00 Panel dyskusyjny 4:
Przyszłość ppp: podsumowanie wcześniejszych konferencji o tematyce ppp, komentarz na temat rynku, bilans udanych- nieudanych inwestycji i lekcje na przyszłość. Rynek PPP po COVID. Ryzyko polityczne w projektach ppp.
Moderator: Tomasz Korczyński

Informacje organizacyjne:

28.10.2020 godz. 14.40
Konferencja on-line, streaming live:
Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się poprzez wypełnienie formularzu rejestracyjnego uczestnika na stronie