eGospodarka.pl

eGospodarka.plFirmaKonferencje › IV TECHCO Forum
Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) zaprasza na konferencję IV TECHCO Forum - wyjątkowe spotkanie przedstawicieli całego sektora przemysłowego, które odbędzie się 21-22 listopada 2023 roku w Hotelu Diament w Zabrzu.

Zakres tematyczny tegorocznej edycji będzie skupiony wokół zagadnień środowiskowych i energetycznych, a także związanych z nimi wyzwań technologicznych i regulacyjnych. Będzie to, jak zawsze okazja do networkingu i wymiany doświadczeń, a wydarzenie uświetni zjawiskowe spotkanie wieczorne organizowane ponad 300 metrów pod ziemią w przestrzeniach pobliskiej Kopalni Guido!

W odróżnieniu od poprzednich edycji, tegoroczne TECHCO Forum będzie zawierało kilka innowacji. W agendzie znalazły się m.in. dwa szkolenia regulacyjne – jedno dotyczące dyrektyw w zakresie ochrony powietrza, gleby i wody czy odpadów opakowaniowych i ekoprojektowania, a także drugie w zakresie regulacji energetyczno-klimatycznych, warsztat poświęcony opracowaniu ścieżki transformacji polskiej branży chemicznej na podstawie założeń europejskiego dokumentu Transition Pathway for the Chemical Industry czy omówienie europejskiej perspektywy dla branży chemicznej w związku z kończącą się kadencją w Parlamencie Europejskim. Ponadto część konferencyjna będzie wzbogacona o sesje Q&A, które będą dostępne podczas większości wystąpień.

Wybrane zagadnienia z tegorocznej agendy:

Zrównoważoność w biznesie
• Dlaczego biznes powinien zainteresować się zrównoważonym rozwojem?
• Twin transition – technologia a zrównoważony rozwój
• Branża chemiczna motorem napędowym w tworzeniu zrównoważonych łańcuchów wartości
• ESG, EcoVadis, Certyfikat RC – nowe reguły w walce o konkurencyjność
• Przykłady działań firm na rzecz zrównoważonego rozwoju
• Podsumowanie Programu BASF Polska „Razem dla Planety”

Chemia dla planety – GOZ, recykling chemiczny, wodór i atom
• Innowacje w branży chemicznej na rzecz ochrony klimatu
• Podejście mass balance
• Bariery w rozwoju recyklingu chemicznego w Polsce
• Najnowsze trendy w technologiach wodorowych
• Perspektywy wykorzystania reaktorów SMR

Rok 2024 czasem zmian w Europie
• Harmonogram prac Komisji Europejskiej 2024
• Krajobraz polityczny - Europa 2024
• Przewidywane zmiany w instytucjach UE i ich wpływ na kształtowanie europejskiej polityki
• Główne cele i priorytety z obszaru ochrony środowiska
• Przepisy wchodzące w życie w 2024
• Planowane inicjatywy mające wpływ na branżę chemiczną

Regulacyjne podsumowanie roku i prognoza na 2024 – szkolenie
• Powietrze – dyrektywa ws. emisji przemysłowych, rewizja dyrektywy ws. ochrony powietrza
• Ziemia – inicjatywa zdrowe gleby
• Woda – zmiany kluczowych dyrektyw unijnych oraz zmiana prawodawstwa krajowego
• Opakowania i odpady opakowaniowe – status prac nad rozporządzeniem PPWR
• Ekoprojektowanie – nowe wymagania dla zrównoważonych produktów przemysłu chemicznego
• Net-Zero Industry Act
• Rewizja dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED III)
• Kolejne etapy Strategii ds. zrównoważonych chemikaliów (CSS)
• Planowane ograniczenia dla PFAS – refleksje po pierwszym etapie konsultacji

Energetyczno-klimatyczne wyzwania branży chemicznej
• Reforma systemu EU ETS i graniczny podatek węglowy – CBAM
• Inwestowanie w technologię podziemnego składowania dwutlenku węgla (CCUS) – bariery infrastrukturalne i regulacyjne
• Fit for 55 a wodór
• Znaczenie automatyki i digitalizacji w redukcji zużycia energii

Krajowy Transition Pathway dla branży chemicznej
• Przedstawienie pierwszych założeń dokumentu
• Dyskusja nad ścieżką transformacji polskiej branży chemicznej
• Konkurencyjność a zeroemisyjność
• Finansowanie zrównoważonych inwestycji
• Wyzwania związane z dostępem do surowców
• Polska infrastruktura a oczekiwany miks energetyczny

Zielony transport i zielona logistyka
• Dystrybucja chemikaliów w Europie - trendy i wyzwania rynkowe, środowiskowe i regulacyjne
• Miejsce innowacji i zrównoważonego rozwoju w transporcie i dystrybucji – jaki jest przepis na sukces?
• Znaczenie współpracy w całym łańcuchu wartości w kierunku zielonego i efektywnej dystrybucji
• Transport a Zielony Ład – wpływ Greening Freight Package

Udział ekspertów
Szczególne zaproszenie do udziału w wydarzeniu kierowane jest do przedstawicieli firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, jak również ekspertów i specjalistów związanych z branżą chemiczną, branżami pokrewnymi i dostawcami rozwiązań, którzy w przedsiębiorstwach specjalizują się w zagadnieniach środowiskowych, energetycznych, badawczo-rozwojowych, technologicznych, inwestycyjnych i regulacyjnych, a także do przedstawicieli administracji odpowiedzialnych za środowisko prawne w przemyśle chemicznym, kancelarii prawnych zajmujących się aspektami prawno-biznesowymi w przemyśle, firm doradczych i konsultingowych, biur projektowych, przedstawicieli środowisk uczelnianych, a także wszystkich, którzy zechcieliby podyskutować na temat przyszłości i kierunków rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce i Europie.


Partnerzy wydarzenia
Partnerami IV TECHCO Forum są: ABB Polska Sp. z o. o. ATOS Polska S.A.  BASF Polska Sp. z o.o. CIECH S.A., Kancelaria RZM (Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k. ), Program Odpowiedzialność i Troska.

Warunki udziału
Udział w wydarzeniu jest limitowany i odpłatny.
Dla Członków PIPC udział w wydarzeniu kosztuje 449 zł + VAT.
Dla organizacji niezrzeszonych w PIPC udział w wydarzeniu kosztuje 999 zł + VAT.
Link do rejestracji:

Edukacja

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: