eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFirmaKonferencje › Kongres Kadrowo-płacowy 2024. Zmiany w prawie pracy oraz płacach - ich konsekwencje w praktyce
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Kongresu kadrowo-płacowego, podczas którego omówimy najnowsze zmiany dotyczące prawa pracy oraz płac w 2024 roku. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie z jednoczesną transmisją na żywo dla uczestników on-line.

Zaproszeni eksperci przedstawią praktyczne rozwiązania problemów z jakimi pracodawcy i kadrowcy stykają się w codziennej pracy.

Zaprezentujemy Państwu najciekawsze zagadnienia, m.in.:
• Wpływ dwukrotnej zmiany minimalnego wynagrodzenia na naliczanie na liście płac
• Emerytury i renty - zmiany w emeryturach pomostowych od stycznia 2024
• Luka płacowa zgodnie z dyrektywą europejską z 2023 r.
• Jak przed 17.05.2024 r. dostosować stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy do wymogów rozporządzenia?
• Ochrona stosunku pracy a regulacje ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa


Udział w Kongresie będzie doskonałą okazją do zaktualizowania wiedzy oraz wymiany doświadczeń z najlepszymi ekspertami-prelegentami: Piotr Kossakowski, Beata Tomaszewska, Wiesława Lempska, Aldona Salamon, Monika Wacikowska, Anna Stokłosa, Adriana Głuchowska, Robert Lisicki, Piotr Wojciechowski.


DZIEŃ I - Wtorek, 19.03.2024r.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2024 – wybrane problemy – Piotr Kossakowski godz. 10.00 – 11.30
• prezenty dla pracowników w aspekcie podatkowym w tym z logo firmy
• oświadczenie /wniosek podatnika PIT 2 - omówienie wybranych problemów
• samochód prezesa w aspekcie podatkowym - omówienie problemu
• ryczałty za używanie pojazdu prywatnego pracownika dla celów służbowych - omówienie problemu
• opodatkowanie odszkodowań

2. Wpływ dwukrotnej zmiany minimalnego wynagrodzenia na naliczanie na liście płac – Beata Tomaszewska, godz. 11.45 – 13.15
• Na co należy zwrócić uwagę naliczając wynagrodzenie w na poziomie minimalnego wynagrodzenia.
• Składniki wynagrodzenia wypłacane ponad minimalne wynagrodzenie.
• Na co należy zwrócić uwagę przy naliczaniu wynagrodzenie w miesiącu, w którym wystąpiły nieobecności bez prawa do wynagrodzenia czy zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych.
• Na co należy zwrócić uwagę przy naliczaniu wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłków (minimalna podstawa zasiłkowa).
• Ograniczenie procenta składki na PPK.
• Minimalne wynagrodzenia a honoraria autorskie do których stosujemy 50% koszty uzyskania przychodów


3. System emerytalno-rentowy w 2024 r. – Wiesława Lempska, w godz. 13.30 -14.30
• Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych.
• Jakie czynniki decydują o wysokości emerytury, kiedy najlepiej zgłosić wniosek ?
• Korzystne zmiany w emeryturach pomostowych.
• Dokumentowanie wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe.
• Zapowiedź nowych świadczeń.


14.30 – 15.15 – obiad


4. Najczęściej sporządzane korekty list płac – problemy praktyczne – Aldona Salamon, w godz. 15.15 -16.45
• uznanie niezdolności do pracy za spowodowaną wypadkiem przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego
• zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia 30-krotności
• zapłata przez płatnika zaległych składek ZUS za ubezpieczonego – zmiana wykładni (interpretacja ogólna MF)DZIEŃ II – Środa, 20.03.2024r.

1. Luka płacowa zgodnie z dyrektywą europejską z 2023 r. – jak pracodawca powinien przygotować się do wdrożenia przepisów w tym zakresie - Monika Wacikowska, godz. 9.00 – 10.00
1. Czym jest luka płacowa i jak należy przygotować się do jej usuwania, zgodnie z dyrektywą europejską przyjętą w 2023 r.?
2. Jakie świadczenia oraz aspekty będą podlegały ocenie pod kątem luki płacowej?
3. Czym będzie taka sama praca lub praca o takiej samej wartości – przyjmowane do oceny pod kątem luki płacowej?
4. Co oznaczać będzie przejrzystość wynagrodzeń przed podjęciem zatrudnienia oraz w jego trakcie?
5. W jakich przypadkach możliwe będzie różnicowanie wynagrodzeń na takich samych stanowiskach?
6. Czy przepisy o luce płacowej obejmą także szczególne kategorie pracowników m.in. pracowników tymczasowych, studentów, praktykantów, stażystów i innych?
7. Czy luka płacowa będzie musiała być również usuwana w zakresie spółek powiązanych, holdingów czy podmiotów publicznych, dla których obowiązują te same przepisy wynagrodzeniowe?
8. Jakie pytania podczas rozmowy rekrutacyjnej będą niedozwolone w związku z usuwaniem luki płacowej?
9. Jakie będą uprawnienia pracownika dotkniętego luką płacową, jaka będzie wysokość odszkodowania z tego tytułu, jaki będzie okres przedawnienia roszczeń z tego tytułu oraz kto będzie obciążony kosztami postępowania sądowego w tym zakresie?
10. Kto będzie objęty ciężarem dowodowym w sprawach dotyczących luki płacowej?
11. Jaki będą kary dla pracodawców za naruszenia obowiązków w zakresie związanym z likwidacją luki płacowej?
12. Jakie obowiązki będą ciążyły na pracodawcach w związku z likwidacją luki płacowej:
a. ustanowienie przejrzystości wynagrodzenia dla kandydatów do pracy oraz dla zatrudnionych,
b. wdrożenie obsługi wniosków pracowników w związku z przejrzystością wynagrodzenia,
c. ustalenie kryteriów stosowanych do określania poziomów wynagrodzenia i progresji wynagrodzenia,
d. składanie/publikacja sprawozdań z wynagrodzeń.
13. Jak obowiązki związane z likwidacją luki płacowej wpłyną na przepisy o ochronie danych osobowych?


2. Jak przed 17.05.2024 r. dostosować stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy do wymogów rozporządzenia? Anna Stokłosa – godz. 10.15 – 11.30
• Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – obowiązki pracodawcy
• Stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe – minimalne wymagania BHP i ergonomii
• Praca przy obsłudze monitora a okulary / szkła kontaktowe – wysokość finansowania, częstotliwość wymiany, warunki formalne, rozliczenie – KUP, PDOF, ZUS
• Checklista zmian, które trzeba wprowadzić do 17.05.2024 r.
• Konsekwencje braku dostosowania


3. Nowe zwolnienia od pracy – wybrane zagadnienia – Robert Lisicki - godz. 11.45 – 13.00
• zwolnienie z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych, urlop opiekuńczy – praktyka i
podsumowanie pierwszych stanowisk organów
• wymiar i treść wniosku pracownika – zakres informacji przekazywanych przez pracownika
• terminy i forma wnioskowania – postać elektroniczna wniosków
• zasady wynagradzania zwolnienia z powodu działania siły wyższej – wpływ na inne elementy wynagrodzenia

13.00– 13.45 – obiad


4. Ochrona stosunku pracy a regulacje ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa czyli ustawy o sygnalistach - Co każdy kadrowiec wiedzieć musi - Adriana Głuchowska - godz. 13.45 – 15.00


5. Czas pracy 2024 r. – zasady zarządzania godzinami nadliczbowymi stacjonarnie i „na odległość” – Piotr Wojciechowski – godz. 15.15 – 16.15
• Charakter prawny normy dobowej i tygodniowej – gdzie zaczynają się nadgodziny ?
• Zasady prawidłowego zlecania nadgodzin - ślady w dokumentacji.
• Czy pracownik sam może sobie zlecić nadgodziny – granice ryzyk prawnych.
• Nadgodziny w formule pracy zdalnej – praktyczne przykłady ich unikania.
• Zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych.


Szczegóły na stronie:INFORMACJE ORGANIZACYJNE:


Termin i miejsce kongresu:
19-20.03.2024r.
Warszawa, Hotel Novotel Warszawa Centrum****, ul. Marszałkowska 94/98

Kongres stacjonarnie w hotelu w Warszawie:

Cena kongresu: 2290 zł + 23% VAT*

Cena promocyjna: 1990 zł + 23%VAT
Cena promocyjna obowiązuje w przypadku dokonania zgłoszenia do 29.02.2024r.
Cena udziału w jednym dniu kongresu: 1090 zł +23% VAT

Kongres on-line/transmisja na żywo:
Cena kongresu: 1290 zł + 23% VAT*

Cena udziału w jednym dniu kongresu: 690 zł +23% VAT

W cenie konferencji zapewniamy:
• Uczestnictwo w dwóch dniach wykładów
• Autorskie materiały konferencyjne przygotowane przez ekspertów, przesłane w wersji elektronicznej
• Certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
• Przerwy kawowe – w wersji stacjonarnej
• Obiady – w wersji stacjonarnej


Szczegółowe informacje: tel. 22 679 45 00 lub mailowo polexpert@polexpert.com.pl

Edukacja

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: