eGospodarka.pl

eGospodarka.plFirmaKonferencje › Kongres Kadry i Płace 2020
1. Wybrane zagadnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych - Piotr Kossakowski, godz. 10.00 – 11.30

 

 2. Dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia   społecznego  w razie choroby i macierzyństwa - Elżbieta Fijor, godz. 11.45-13.00

 • Zaświadczenia lekarskie e-ZLA
  - formy zaświadczeń lekarskich, zasady ich wystawiania, błędy w zaświadczeniu lekarskim, statusy e-ZLA, zaświadczenia lekarskie wystawione za okres wsteczny
 • Dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego, w przypadku gdy płatnik składek:
  - posiada profil informacyjny na PUE ZUS
  - nie posiada profilu informacyjnego na PUE ZUS
 • Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o świadczenie rehabilitacyjne
 • Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego (m.in. wnioski o urlop  macierzyński -  terminy na składanie wniosków i obowiązki pracodawcy w zakresie uwzględniania tych wniosków)

 

 

13.00 – 13.45 – Obiad

 

 

3. Zatrudnianie cudzoziemców 2020 – Nowości i praktyka - Przemysław Ciszek, godz. 13.45-14.45
 • Zapowiedziane zmiany prawa (m.in. Powiatowe Urzędy Pracy zamiast Urzędów Wojewódzkich przy wydawaniu zezwoleń typ „A”)
 • Zagrożenia dla pracodawców i zleceniodawców związane z nowymi interpretacjami przepisów legalizacyjnych PIP i SG (nietrafiona liczba godzin pracy, inne miejsce wykonywania pracy, niewłaściwe opinie starosty, itd.),
 • Zasada „czwartej umowy na czas określony” w kontekście cudzoziemców-pracowników.
 • Poprawne ścieżki legalizacji 2020 (zmiana dokumentu legalizacyjnego w trakcie obowiązywania umowy)

 

4. Opodatkowanie umów zlecenia z cudzoziemcami – Jarosław Sawicki,  godz. 15.00 – 16.00
 • Pojęcie rezydencji podatkowej,
 • Wpływ umów międzynarodowych na rezydencję podatkową,
 • Certyfikat rezydencji – do czego służy?
 • Zasady opodatkowania – kiedy ryczałt a kiedy skala podatkowa?
 • Dokumenty wystawiane przy zatrudnieniu obcokrajowców.

 

5. Ustalanie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w sytuacjach wątpliwych – Aldona Salamon, godz. 16.15-17.30
 • Składniki podlegające i niepodlegające uwzględnianiu przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop  
 • Wątpliwości związane z uwzględnianiem premii uznaniowej w podstawie wymiaru obliczeń  
 • Przeliczanie podstaw urlopowych w razie zmiany w składnikach wynagrodzenia lub w razie zmiany w wysokości składników – stosowanie do składników miesięcznych i do składników za dłuższe okresy dłuższe niż miesiąc
 • Ustalanie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu w przypadku krótkiego okresu zatrudnienia
 • Dopełnienie wynagrodzenia dla celów ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop

 

 

 

DZIEŃ II – Środa, 18.03.2020r.

 

 

Rejestracja Uczestników i Kawa powitalna - 8.30 – 9.00 

 

1. Dokumentacja pracownicza w praktyce, czyli jak ją prowadzić zgodnie z oficjalnymi stanowiskami MRPiPS i UODO ? - Łukasz Prasołek, godz. 9.00-10.00

 • Na jakie adresy można wysyłać PIT-y i świadectwa pracy do pracowników?
 • Czy w treści wypowiedzenia umowy powinno się podawać adres sądu pracy?
 • Kiedy można zgodnie z RODO przetwarzać prywatne numery telefonów i adresy e-mail pracowników?
  • Czy do przetwarzania fotografii pracowników wystarczająca podstawą przetwarzania jest zgoda?
   • Czy zakładając kolejne akta osobowe pracownikowi, z którym przedłużamy umowę w 2020 r. przekładamy do nich jakieś dokumenty z poprzednich akt?
   • Czy przejęcie badań od poprzedniego pracodawcy dotyczy tylko tak samo nazywających się stanowisk pracy?
   • Gdzie przechowujemy zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa?
   • Jak przejście zakładu pracy na innego pracodawcę wpływa na postacie prowadzonej dokumentacji?
   • Czy harmonogramy czasu pracy mogą być prowadzone w plikach Excel?
    • Jakie dokumenty związane z pracę w szczególnych warunkach powinny znaleźć się w aktach osobowych?
    • Czy dane niezbędne do ZUA można pobierać na rozbudowanym kwestionariuszu osobowym?

2. Jak przygotować się do kontroli ZUS i jak ją przetrwać -Andrzej Radzisław, godz. 10.15 – 11.30

 • Kryteria wyboru płatników do kontroli?
 • Co jest sprawdzane podczas kontroli
 • Jakie obowiązki ma płatnik a jakie inspektor ZUS
 • Protokół kontroli
 • Jak zgłosić zastrzeżenia
 • Kiedy ZUS wyda decyzję
2. Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe wyzwanie dla pracodawców - Elżbieta Młynarska – Wełpa, godz. 11.45- 13.00
 • Osoby objęte składką na PPK
 • Zasady naliczania składek na PPK
 • PPK na liście płac a naliczenia podatku i wartości do wypłaty
 • Potrącenia z wynagrodzenia a PPPK
 • Obowiązki pracodawców związane z obsługą PPK

 

 

13.00- 13.45 – Obiad

 

 

3. Czas pracy w 2020r. - Piotr Wojciechowski, godz. 13.45-15.15


Informacje organizacyjne:

Cena udziału w kongresie: 1.890 zł + 23%VAT

*Cena promocyjna: 1.690 zł + 23%VAT
*Cena promocyjna obowiązuje w przypadku dokonania zgłoszenia do 28.02.2020r.


W cenie kongresu zapewniamy:

 • Udział w dwóch dniach kongresu
 • Autorskie materiały przygotowane przez ekspertów
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Przerwy kawowe
 • Obiady
 • Bilet do Teatru (17.03.2020r.)

 

Miejsce kongresu:

Hotel Marriott*****, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79

 

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed konferencją w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty.


Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie kongresu: 

Edukacja

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: