eGospodarka.pl

eGospodarka.plFirmaKonferencje › Ogólnopolski Kongres Prawa pracy i płac 2021. Najnowsze zmiany w przepisach
  • Tytuł:

    Ogólnopolski Kongres Prawa pracy i płac 2021. Najnowsze zmiany w przepisach

  • Kategoria: HR
  • Cena: 2 290 + VAT PLN
  • Termin: 2021-10-12 - 2021-10-13
  • Miejsce: Warszawa / mazowieckie
  • Organizator: BDO Solutions sp z o.o.
Kongres Prawa pracy i płac poświęcony będzie najnowszym zmianom przepisów oraz praktycznym rozwiązaniom w dziedzinie prawa pracy, ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Wybitni eksperci omówią planowane zmiany oraz najciekawsze zagadnienia, te które budzą najwięcej wątpliwości, m.in.
• Planowane zmiany w Kodeksie Pracy związane z pracą zdalną
• Możliwość kontroli trzeźwości pracowników, a także badania na obecność narkotyków.
• Sygnalista - nowe obowiązki pracodawców 2021
• Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
• Zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia

Podczas spotkania przedstawione zostaną aktualne informacje o zmianach w przepisach, komentarze na ważne tematy, ciągle budzące wiele wątpliwości i sprawiające dużo problemów. Kongres to świetna okazja aby dowiedzieć się jak postępować w trudnych sytuacjach, wymienić się doświadczeniami i uzyskać praktyczną wiedzę.

DZIEŃ I - Wtorek, 12.10.2021r.

1. Kontrole trzeźwości i na obecność w organizmie pracowników innych środków działających podobnie do alkoholu – Łukasz Prasołek, godz. 9.00 – 10.00
• Jakie wymagania formalne należy spełnić aby móc kontrolować pracowników?
• Jakie obowiązki informacyjne wobec załogi musi dopełnić pracodawca przed wprowadzeniem kontroli?
• Jakie zmiany obejmą procedurę nakładania kar porządkowych?
• Czy brak zmian w regulaminie pracy uniemożliwi nałożenie kar porządkowych?
• W jakiej części akt osobowych będą przechowywane informacje o stanie trzeźwości?
• Jacy pracownicy będą musieli otrzymać nowe upoważnienia i w jakim zakresie?
• Czy kontrole obejmą także zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych?
• Kiedy pracodawca będzie mógł nie dopuścić pracownika do pracy?
• Jak obliczyć wynagrodzenie za okres niedopuszczenia do pracy, jeśli wyniki badań nie wykażą obecności alkoholu w organizmie?
• W jakich przypadkach będzie dopuszczalne badania krwi lub moczu?

2. Instytucja sygnalisty – jako rewolucyjne rozwiązanie prawne w 2021 r. – Monika Wacikowska, godz. 10.15 – 11.30
• Kim będzie sygnalista?
• Jakich pracodawców obejmą nowe obowiązki związane z sygnalistami?
• Jakimi kanałami sygnalista będzie mógł zgłaszać informacje o naruszeniach?
• Jaką ochronę uzyska sygnalista w zakresie przepisów prawa pracy i od którego momentu ta ochrona będzie przysługiwała?
• Jakie procedury pracodawcy będą musieli opracować w związku z pojawieniem się instytucji sygnalisty?
• Jakie dodatkowe obowiązki organizacyjne obciążą pracodawców w związku z pojawieniem się instytucji sygnalisty?

3. Organizacja pracy zdalnej – wybrane zagadnienia – projektowane zmiany – Robert Lisicki, godz. 11.45 – 13.15
- zasady stosowania pracy zdalnej
• uzgodnienie pracownik – pracodawca
   zmiana umowy o pracę
   ustalenie miejsca wykonywania pracy zdalnej
• polecenie pracy zdalnej
• praca okazjonalna
- porozumienie ze związkami zawodowymi a regulamin pracy zdalnej
- koszty pracy zdalnej
• jakie koszty mają zostać zrekompensowane pracownikowi?
• zasady rekompensowania kosztów - ryczałt a ekwiwalent
- BHP – zakres odpowiedzialności pracodawcy i pracownika za miejsce pracy zdalnej

4. Czas pracy – Piotr Wojciechowski, godz. 14.00 – 15.30

5. Intensywny case study z dotyczący legalizacji pracy cudzoziemców – Przemysław Ciszek, godz. 15.45 – 16.45
• Pozornie drobne błędy legalizacyjne, które mogą narazić menedżera na odpowiedzialność karną lub wykroczeniową
• Przykłady zarzutów zawartych w protokołach PIP i Straży Granicznej
• Czego absolutnie nie robić w kontekście legalizacji pobytu i pracy?
• Nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców – czy rząd zdąży do 1 stycznia 2022 r.?

DZIEŃ II – Środa, 13.10.2021r.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – Piotr Kossakowski, godz. 9.00-10.30
• Nie kontaktowa obsługa pracownika:
- elektroniczne oświadczenia
- elektroniczne rozliczanie niektórych wydatków pracowniczych,
- elektroniczne PITy
- elektroniczny czynny żal
• Refundacja wydatków dla pracowników pracujących zdalnie -konsekwencje podatkowe
• Pracownicze i niepracownicze koszty uzyskania przychodów w tym kup podwyższone a praca zdalna - wybrane problemy
• PPK w kontekście podatkowym - wybrane zagadnienia
• Prezenty dla kontrahentów a obowiązki podatkowe

2. Zmiany w ustawie zasiłkowej i ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych - Andrzej Radzisław, godz. 10.45-12.00
• Nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego.
• Zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłku po przerwie
• Nowa stawka zasiłku za okres pobytu w szpitalu
• Obowiązek przekazywania przez ubezpieczonych i płatników do ZUS-u niezbędnych danych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
• Nowe zasady podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu
• Zasady objęcia ubezpieczeniami wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej
• Sposób waloryzacji składek oraz kapitału początkowego dla osób, które wystąpią o emeryturę w czerwcu
• Zmiany w obszarze umarzania należności z tytułu składek, nienaliczania odsetek z tytułu składek, z przyczyn leżących po stronie ZUS
• Obowiązek założenia PUE ZUS przez wszystkich płatników składek
• Ograniczenie przekazywania korekt dokumentów ubezpieczeniowych

3. Zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia. Rewolucja od 1 stycznia 2022 roku? - Paweł Ziółkowski, godz. 12.15 – 13.45
• Dotychczasowe zasady oskładkowania umów zlecenia
• Zbiegi tytułów ubezpieczeniowych
• Umowy z cudzym pracownikiem, emerytem, studentem
• Kiedy od umów o dzieło opłaca się składki
• Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS
• Czy można zlikwidować umowy zlecenia?
• Planowane oskładkowanie wszystkich umów
• Aktualny stan prac legislacyjnych
• Jak się przygotować do zmian

4. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop – nietypowe i trudne przypadki – Aldona Salamon, godz. 14.30 – 15.45
• Składniki podlegające i niepodlegające uwzględnianiu w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop
• Wątpliwości związane z uwzględnianiem premii uznaniowej w podstawie wymiaru obliczeń
• Przeliczanie podstaw urlopowych w razie zmiany w składnikach wynagrodzenia lub w razie zmiany w wysokości składników
• Ustalanie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu w przypadku krótkiego okresu zatrudnienia
• Dopełnienie wynagrodzenia dla celów ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop
• Wybrane orzecznictwo sądowe i stanowiska urzędoweInformacje organizacyjne:

Termin: 12-13.10.2020r.,
Miejsce: Warszawa, Hotel Marriott*****, Al.Jerozolimskie 65/79


Spotkanie organizowane będzie zgodnie z aktualnym wytycznymi, ilość miejsc na sali może być ograniczona.


Cena udziału:
- Cena kongresu: 2290 zł + 23% VAT*

- Cena promocyjna: 1950 zł + 23%VAT
Cena promocyjna obowiązuje w przypadku dokonania zgłoszenia do 17.09.2021r.
- Cena udziału w jednym dniu kongresu: 1050 zł +23% VAT

W cenie konferencji zapewniamy:
• Uczestnictwo w dwóch dniach wykładów
• Autorskie materiały konferencyjne przygotowane przez ekspertów
• Certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
• Przerwy kawowe
• Obiady

Szczegółowe informacje: tel. 22 679 45 00 lub mailowo polexpert@polexpert.com.pl


strona wydarzenia: 

Edukacja

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: