eGospodarka.pl

eGospodarka.plFirmaKonferencje › Ogólnopolskie Forum Podatki 2023 VAT, CIT. Uproszczenia, zmiany i doprecyzowania na podatkowym horyzoncie.
Ogólnopolskie Forum Podatki 2023 VAT, CIT. Uproszczenia, zmiany i doprecyzowania na podatkowym horyzoncie.
TERMIN: Warszawa/ONLINE 30 - 31.01.2023 r., Hotel Marriott*****

Szanowni Państwo,
zapraszamy na kolejną edycję konferencji, która będzie poświęcona zmianom w regulacjach podatkowych. Jakie wyzwania podatkowe czekają przedsiębiorców w 2023 roku? Jaki wpływ mają zmiany w ustawie Polski Ład na podatki VAT, CIT w 2023 roku? Podczas konferencji kompleksowo przeanalizujemy zagadnienia podlegające zmianom, tj. oprócz omówienia samych zmian, zajmiemy się także ich wpływem na codzienną praktykę w obszarze całej zmienianej materii.


Szczególną uwagę zwrócimy na poniższe tematy:
• SLIM VAT 3 (bis)– czyli co zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2023 r. a co wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.?
• Krajowy System e-Faktur – przygotowanie do wdrożenia. Pomoc na rzecz Ukrainy – skutki w VAT
• Pomoc na rzecz Ukrainy – skutki w VAT, kiedy można zastosować preferencyjne opodatkowanie. Niekorzystne stanowisko organu podatkowego.
• Korekty VAT dostawy towarów i świadczenia usług
• Składki na ubezpieczenia społeczne jako koszt uzyskania przychodów:
• Jakie koszty na przełomie 2022/2023 ?
• Ceny transferowe 2022/2023 – kluczowe zagadnienia
• Schematy podatkowe. Podatek zatrzymany (WHT)

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w Forum.


Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie Organizatora:PROGRAM FORUM:


Dzień I 30.01.2023 – Podatek od towarów i usług:


10.00 – 12.00 SLIM VAT 3 (bis) – czyli co zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2023 r. a co wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.? - Hubert Grzyb prawnik, doradca podatkowy

1. Zmiany w odliczaniu VAT proporcją.
2. Faktury korygujące w walucie obcej – kompleksowe zasady przeliczania waluty na złote.
3. Zaliczka i sprzedaż w tym samym miesiącu. Faktura zaliczkowa i rozliczeniowa czy tylko faktura sprzedaży? Zmiany.
4. Odliczanie VAT od WNT.
5. Rozliczanie WDT w razie otrzymania dokumentacji po czasie.
6. Drukowanie raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych, co się zmienia?
7. Przelewy z rachunku VAT – nowe daniny do opłacenia.
8. Podwyższenie kwoty obrotu dla małego podatnika.
9. Poprawienie przepisów o sankcjach VAT.
10. Grupa VAT – nowa instytucja w polskim VAT. Szanse i zagrożenia.


12.00 – 12.15 - Przerwa, serwis kawowy


12.15 – 14.15 Krajowy System e-Faktur – przygotowanie do wdrożenia. Pomoc na rzecz Ukrainy – skutki w VAT – Paweł Barnik – doradca podatkowy, ekonomista


I. Krajowy System e-Faktur – przygotowanie do wdrożenia:
• system fakultatywny - 2023 rok i obowiązkowy – 2024 rok,
• kroki związane z wdrożeniem KSeF w 2024 r., w tym wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów,
• zasady funkcjonowania KSeF, w tym przesyłanie i archiwizowanie faktur,
• jakie rodzaje faktur będzie można wystawiać przez KSeF?
• czy będzie dostępny wzór faktur, jaka postać dokumentu będzie fakturą?
• termin przechowywania faktur w KSeF – w jakich sytuacjach trzeba jednak faktury przechowywać w systemach księgowych podatnika,
• struktury logiczne i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
• czy stosowanie KSeF będzie wymagało zgody kontrahenta i w jaki sposób pobierze on fakturę?
• upoważnienia do stosowania KSeF – rozporządzenie wykonawcze, zasady złożenia ZAW-FA,
• aplikacja webowa MF – wykorzystanie (prezentacja funkcjonalności programu),
• zachęty do stosowania KSeF (w systemie fakultatywnym) – czy będą stosowane również w 2024 r.,
• omówienie elementów faktur wystawionych w KSeF – które dane są obowiązkowe, a które można traktować jako fakultatywne?
• faktura w KSeF a kody GTU i kody literowe jak TP i FP – obowiązkowe czy nie?
• czy ustawodawca posiada uprawnienie do zwiększenia zasobu treści faktury?
• analiza UPO – co będzie wynikało z tego dokumentu,
• data wystawienia i otrzymania faktury KSeF (w tym również przypadek faktury korygującej) – możliwe konsekwencje w podatku VAT,
• rodzaje faktur w KSeF (VAT, KOR, ZAL, ROZ, KOR_ZAL, KOR_ROZ, UPR),
• co z fakturami zagranicznymi (WDT, eksport towarów, eksport usług) i wystawianymi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?
• decyzja KE w sprawie derogacji przepisów, w tym okres jej obowiązywania,
• czego spodziewać się w zakresie nowelizacji przepisów wdrażających obowiązkowy KSeF.


II. Pomoc na rzecz Ukrainy – skutki w VAT, kiedy można zastosować preferencyjne opodatkowanie. Niekorzystne stanowisko organu podatkowego.


14.15 - 15.00 - Przerwa lunch


15.00 – 17.00 Wybrane zagadnienia - Podatek od towarów i usług - Paweł Terpiłowski radca prawny


I. Korekty VAT dostawy towarów i świadczenia usług:
• korekty w obrocie krajowym
• korekty w obrocie międzynarodowym
• zbiorcza faktura korygująca
• kurs waluty dla faktury korygującej
• nota korygująca


II. Refaktury:
• kiedy można wystawić refakturę
• jaką stawkę zastosować
• marża/narzut na fakturze
• refaktura czy nota księgowa


III. Świadczenia nieodpłatne:
• nieodpłatna dostawa towarów
• nieodpłatne świadczenie usług
• świadczenia nieodpłatne a prawo do odliczenia
• podstawa opodatkowania


IV. Mechanizm podzielonej płatności:
• obowiązek stosowania
• trudne przypadki
• sankcje


V. Biała lista:
• obowiązek stosowania
• trudne przypadki
• sankcje


Dzień II 31.01.2023 – Podatki dochodowe:


10.00 – 12.00 – Wybrane zmiany CIT w 2023 roku – Marcin Górski prawnik, doradca podatkowy


I. Składki na ubezpieczenia społeczne jako koszt uzyskania przychodów:
• Jakie koszty na przełomie 2022/2023 ?


II. Uchylenie przepisów dotyczących ukrytej dywidendy:
• Od kiedy uchylenie?


III. Odroczenie oraz modyfikacja podatku minimalnego:
• Od kiedy oraz do kiedy odroczenie?
• Zmiany w zakresie liczenia dochodu/straty dla potrzeb podatku minimalnego.
• Nowe wyłączenia z podatku minimalnego.
• Uproszczona możliwość liczenia podstawy opodatkowania.


IV. Zmiany w zakresie podatku od przerzucania dochodów:


V. Nowa definicja przerzucania dochodów:


VI. Zmiany w zakresie ulgi na złe długi:
• Uchylenie załącznika CIT WZ.
• Pozostałe zmiany.


12.00 – 12.15 - przerwa, serwis kawowy


12.15 – 14.15 Ceny transferowe 2022/2023 – kluczowe zagadnienia – Ewa Ścierska prawnik, doradca podatkowy


I. Obowiązki dotyczące roku 2022:
• podsumowanie kluczowych zmian,
• uporządkowanie zakresu obowiązków
• terminy na realizację poszczególnych powinności


II. Ustalenie wartości transakcji kontrolowanych:
• ogólne reguły określania wartości transakcji, źródła informacji
• problematyczne typy transakcji: transakcje finansowe, transakcje z zagranicznym zakładem itp.


III. Informacja o cenach transferowych (TPR) za 2022 r.:
• oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji oraz rynkowości cen transferowych jako nowy element TPR
• transakcje podlegające ujęciu w TPR
• formularz za 2022 r. -prezentacja wybranych typów transakcji, zagadnienia problemowe


14.15 - 15.00 - Przerwa lunch


15.00 – 17.00 – Schematy podatkowe. Podatek zatrzymany (WHT) – Paweł Dymlang prawnik, doradca podatkowy:


I. Schematy podatkowe – praktyka funkcjonowania:
• identyfikacja i rodzaj schematu podatkowego – skutki
• procedura postępowania korzystającego w przypadku otrzymania NSP / NZSPT
• kiedy informacje MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR-4
• wewnętrzna procedura MDR
• sankcje administracyjne i karne
• szczególne regulacje COVID-19 – do kiedy?


II. Podatek zatrzymany (WHT) po zmianach:
• co oznacza dochowanie należytej staranności – procedowanie
• certyfikat rezydencji – liberalizacja przepisów
• beneficial owner (rzeczywisty właściciel należności) – weryfikacja przesłanki w przepisach UPO/UE / weryfikacja kontrahenta.

ZAPROSZENI PRELEGENCI:

Marcin Górski - Adwokat, Doradca Podatkowy:
Edukacja:
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego.
Doświadczenie zawodowe:
Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. - dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów
w spektakularnych sporach z organami podatkowymi.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Marcin posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i ubezpieczenia.
Przeprowadził ponad 2000 szkoleń z zakresu podatków i prawa.
Autor licznych publikacji z zakresu podatków oraz prawa.

Ewa Ścierska - Doradca podatkowy specjalizujący się w tematyce cen transferowych. Ekspertka z kilkunastoletnim doświadczeniem rynkowym, zdobywanym także jako Dyrektor Departamentu Cen Transferowych w jednej z wiodących polskich firm doradztwa podatkowego.
Wspiera kluczowych klientów korporacyjnych w kreowaniu polityki cen transferowych, modelowaniu rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz tworzeniu polityki cen transferowych. Autorka licznych publikacji o tematyce podatkowej, w tym redaktor naukowy oraz współautorka pierwszej na rynku kompleksowej publikacji książkowej poświęconej zmianom przepisów w zakresie cen transferowych od 2017 roku pt.: „Lokalna i grupowa dokumentacja podatkowa oraz inne obowiązki sprawozdawcze”. Doświadczony i uznany wykładowca w obszarze cen transferowych, obecny na rynku szkoleniowym ponad dziesięć lat.

Paweł Dymlang - prawnik, doradca podatkowy, doktorant. Trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy. Obecnie prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych blisko 1000 szkoleń otwartych i zamkniętych. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych.

Paweł Barnik - Doradca podatkowy, ekonomista; wieloletni współpracownik w krajowych i międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego, w tym B4. specjalizuje się w zakresie tematyki podatku od towarów i usług oraz podatku od wartości dodanej, od wielu lat doświadczony wykładowca podatku VAT.
Merytorycznie odpowiedzialny za projekty dotyczące podatków pośrednich, w tym w szczególności dotyczące podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
Od ponad 10 lat doświadczony wykładowca VAT.

Prowadzenie szkoleń współfinansowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Szkolenia dla organów podatkowych i skarbowych, jednostek samorządu terytorialnego, branży spożywczej, handlowej, farmaceutycznej, TSL, ubezpieczeń społecznych, wodociągowej, energetycznej, szkolnictwa wyższego, jednostek kulturalnych.
Autor i współautor licznych artykułów w prasie fachowej oraz portalach związanych z tematyką podatkową, jak również publikacji książkowych w tym: Dokumentacja podatkowa VAT. Instrukcje księgowe i podatkowe z wyjaśnieniami, C.H. Beck 2011, Leksykon VAT. Praktyka. Teoria. Orzecznictwo C.H. Beck 2011, Podatek VAT w branży TSL. Prawne i podatkowe aspekty transportu, spedycji i logistyki Wolters Kluwer Polska – LEX 2013, Leksykon VAT. Praktyka. Teoria. Orzecznictwo C.H. Beck, 2014, Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach Wolters Kluwer Polska - LEX 2014, VAT w jednostkach sektora finansów publicznych, C.H. Beck 2015, VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Centralizacja wraz z pierwszą korektą prewskaźnika, C.H. Beck, 2016, Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury, C.H. Beck 2017.

Hubert Grzyb - Adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził ponad 500 szkoleń, w tym m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

Paweł Terpiłowski - radca prawny, Kierownik Zespołu Podatków Pośrednich w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy, specjalizujący się w umowach sprzedaży i VAT. Doradza przedsiębiorstwom w zakresie prawnych i podatkowych aspektów transakcji gospodarczych, w tym handlu międzynarodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych i międzynarodowych korporacjach. Współautor m.in. publikacji "VAT w branży TSL", "Podatkowo-bilansowe zamknięcie 2021 roku", autor wielu artykułów prawno-podatkowych publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, Forbesie, Inforze, Pulsie Biznesu. Występował jako ekspert prawny w TVN 24BIS, Polsat News, TVP. Trener w zakresie prawa gospodarczego i VAT.INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa w konferencji:

- 1 990 zł + 23% VAT za jedną osobę - cena promocyjna przy zgłoszeniu do 05.01.2023 roku
- 2 290 zł + 23% VAT za jedną osobę - cena regularna
- Cena udziału w jednym wybranym dniu Forum: 1 050 zł +23% VAT


Konferencja realizowana jest również w formie on-line transmisja na żywo:

Koszt uczestnictwa w konferencji on- line/ transmisja na żywo:
- 1 290 zł + 23% VAT za jedną osobę - koszt uczestnictwa w dwóch dniach
- Cena udziału w jednym wybranym dniu Forum: 690 zł +23% VAT

Miejsce konferencji:

Hotel Marriott*****, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79 - https://www.warsawmarriott.pl/


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed konferencją w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty.