eGospodarka.pl

eGospodarka.plFirmaKonferencje › Polski Kongres Klimatyczny
Polski Kongres Klimatyczny jest konferencją będącą platformą wymiany doświadczeń pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w kwestiach związanych z inwestycjami w ochronę klimatu. Kongres jest spotkaniem ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej, samorządowej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców i dziennikarzy.

Globalne ocieplenie, które nazywamy ogólnie zmianą klimatu, ma wpływ na każdy aspekt naszego życia. Dodatkowo degradacja środowiska stanowi jeden z najpoważniejszych problemów współczesnego świata. Nieracjonalna gospodarka surowcami oraz nieodpowiedzialna działalność przedsiębiorstw, a także nadmierny konsumpcjonizm doprowadziły do nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym. Udział w wydarzeniu jest dla uczestników szansą na pozyskanie aktualnej wiedzy o strategicznych działaniach rządowych, trwających i planowanych projektach, nawiązania nowych relacji biznesowych oraz pozyskania inspiracji dla dalszego rozwoju.

Unia Europejska i jej państwa członkowskie są największymi światowymi sponsorami, jeśli chodzi o finansowanie działań klimatycznych. Fundusze te wspierają w krajach rozwijających się projekty i działania klimatyczne, które mają ułatwić im transformację ekologiczną oraz pomóc radzić sobie z negatywnymi skutkami zmiany klimatu. Osiągnięcie neutralności klimatycznej stało się jednym z głównych celów Europy. By wywiązać się z międzynarodowych zobowiązań klimatycznych, UE przyjęła ambitne ustawodawstwo w wielu dziedzinach polityki. Państwa UE wyznaczyły wiążące cele redukcyjne dla kluczowych sektorów gospodarki, by znacznie ograniczyć emisje gazów cieplarnianych. Zgodnie z rekomendacjami UE działania klimatyczne należy uwzględniać we wszystkich sektorach.

Podczas konferencji przedstawimy przykłady działalności instytucji, podmiotów gospodarczych i samorządów, które mają do odegrania kluczową rolę we wdrażaniu europejskiej polityki łagodzenia skutków zmiany klimatu.

Podczas kongresu odbędzie się kilkanaście paneli dyskusyjnych w pięciu liniach tematycznych: samorząd, biznes, infrastruktura, finansowanie, nauka oraz przedstawione zostaną przykłady działalności instytucji, podmiotów gospodarczych i samorządów, które mają do odegrania kluczową rolę we wdrażaniu europejskiej polityki łagodzenia skutków zmiany klimatu i zielonego ładu.

Agenda dostępna jest na stronie wydarzenia:Informacje organizacyjne:
16 i 17 marca 2023 r.
Hotel NYX, ul. Chmielna 71, 00-801 Warszawa

Udział w Kongresie jest bezpłatny dla sektora publicznego, pracowników naukowych i mediów. Opłata dla sektora prywatnego za udział w Kongresie z certyfikatem 1200 zł netto.

Rejestracja na wydarzenie poprzez formularz rejestracyjny na stronie wydarzenia:

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Współpraca i kontakt do Organizatora:
biuro@polskikongresklimatyczny.pl
Tel. +48 888 770 651