eGospodarka.pl

eGospodarka.plFirmaKonferencje › Programy oszczędzania energii i mediów. Zeroemisyjność, OZE, digitalizacja, ochrona środowiska a media produkcyjne
Zagadnienia omawiane podczas konferencji:
Wizyty w zakładach Danfoss oraz Polmos Żyrardów
• Green field – jak optymalnie zaprojektować fabrykę pod kątem mediów
• Źródła odnawialne: wiatr i biomasa jako podstawa przyjaznej dla środowiska energii
• Poszukiwanie energooszczędnych rozwiązań przy udziale pracowników
• Obniżenie kosztów produkcji poprzez monitoring mediów energetycznych
• Gotowe rozwiązanie – system Asix 2022: wszystkie narzędzia w jednej aplikacji
• Co ponad specjalizowane aplikacje EMS i OEE
• Odpowiedzialne zarządzanie mediami (energia elektryczna, gaz, woda)
• Dekarbonizacja – czyli krok w przyszłość w aspekcie emisji CO2
• Dywersyfikacja źródeł energii w zakładzie przemysłowym w oparciu o OZE
• Koncepcja Lifetime Carbon Neutral – jak firma VELUX chce zrównoważyć swój historyczny wpływ na środowisko
• Efektywne zarządzanie instalacją cieplną z wykorzystaniem ciepła i produktów ubocznych procesów technologicznych
• Optymalny energetycznie proces produkcyjny – przykłady projektów i usprawnień


28 marca 2023 r. zapraszamy Państwa na wizytę do firmy Danfoss w Grodzisku Mazowieckim. w 2021 r. uruchomił nową, neutralną pod względem emisji CO2 fabrykę. Jest to pierwsza fabryka Danfoss na świecie w pełni neutralna klimatycznie, gdzie wszystkie systemy techniczne budynku są zelektryfikowane i ciepło odpadowe z procesów produkcyjnych jest wykorzystane do ogrzewania budynku. Grupa Danfoss dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej wszystkich zakładów produkcyjnych do 2030 r., a Danfoss Poland planuje osiągnąć neutralność klimatyczną swoich fabryk w Grodzisku do końca 2024 roku. światowy lider rynku technologii chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewania i napędów elektrycznych. Danfoss odgrywa ważną rolę w promowaniu efektywności energetycznej, elektryfikacji i transformacji ku gospodarce niskoemisyjnej. Dzięki swoim produktom i rozwiązaniom wspierają zrównoważony rozwój światowej gospodarki. Danfoss oferuje rozwiązania w zakresie gospodarki wodą i ściekami, które optymalizują i zmniejszają zużycie energii, wspiera w obszarach takich jak ogrzewanie i klimatyzacja oraz e-mobilność.

30 marca 2023 r. zapraszamy Państwa na wizytę do firmy Polmos Żyrardów. Marka Belvedere, producent wódki klasy super premium, postawił sobie za cel minimalizację wpływu zakładu na środowisko naturalne. We wrześniu 2021 roku destylarnia Belvedere Polmos Żyrardów uruchomiła nowoczesną Elektrociepłownię Biomasową zasilana zrębkami drewna z możliwością spalania płynnych produktów ubocznych i odpadów z procesu produkcyjnego alkoholu. Instalacja produkuje 100% energię odnawialną, w konsekwencji firma zmniejszyła emisję CO2 o 97%. Instalacja wykorzystuje biomasę jako paliwo do produkcji pary, która służy do wytwarzania energii elektrycznej na małą skalę, a następnie zasila proces rektyfikacji. Całość w połączeniu z wysokosprawną instalacją odzysków ciepła ze spalin na kotłowni i procesów produkcyjnych na rektyfikacji, tworzy wysoce efektywny system kogeneracji wymagający o 20% mniej energii w przeliczeniu na paliwo, w porównaniu do typowego dla zakładów produkcyjnych systemu energetycznego.W celu poznania szczegółów wydarzenia prosimy o kontakt:
22 458 66 10 lub info@gbip.com.pl lub

Cena podstawowa:
4 300 PLN + 23% VAT cena za udział w dniach 28-29-30 marca

Cena promocyjna (do 3 lutego 2023 roku):
3 870 PLN + 23% VAT (za osobę przy zgłoszeniu 1-2 osób)
3 655 PLN + 23% VAT (za osobę przy zgłoszeniu 3 i więcej osób)