eGospodarka.pl

eGospodarka.plFirmaKonferencje › Rozwój e-gospodarki wobec wyzwań pandemii COVID-19
Celem Konferencji będzie wymiana wiedzy z zakresu gospodarki opartej na wiedzy i technologiach IT, a zwłaszcza e-commerce, e-administracji, pracy zdalnej, e-zdrowia, e learningu oraz organizacji wirtualnych.

Obrady rozpoczną się sesją plenarną z panelem dyskusyjnym na temat E-gospodarka – szanse i zagrożenia wobec współczesnych wyzwań, a następnie będą kontynuowane w następujących sesjach tematycznych:

Sesja I – Problemy oraz wyzwania rozwoju e-gospodarki w okresie pandemii COVID-19;


Sesja II – Doświadczenia przedsiębiorstw w kontekście pandemii COVID-19;


Sesja III – Instytucjonalna ochrona e-przedsiębiorczości i e-biznesu w kontekście pandemii COVID 19.


Konferencja skierowana do przedstawicieli świata nauki, biznesu oraz instytucji otoczenia biznesu, studentów, doktorantów, a także do innych osób zainteresowanych podejmowaną problematyką, stanowić będzie płaszczyznę do nawiązania nowych kontaktów naukowo-badawczych i biznesowych.TERMIN: 22 czerwca 2023 r.
FORMA: hybrydowa (ABNS w Białej Podlaskiej / Platforma MS TEAMS)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
• Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej.
• Przedstawione opracowania w języku polskim, po zakwalifikowaniu do publikacji i pozytywnych recenzjach, zostaną wydane w formie rozdziału w monografii. Wydawnictwo Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II znajduje się na liście MEiN z 80 punktami, a autorzy rozdziałów monografii otrzymują 20 punktów.
• Opłata konferencyjna (uczestnicy zgłaszający referat/publikację) wynosi 100 zł.
• Opłaty należy dokonać na konto Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II nr:
45 1500 1331 1213 3001 7949 0000 z dopiskiem: KONFERENCJA E-GOSPODARKA.
• Rejestracja na konferencję poprzez link: https://forms.gle/mjrbAvaCMRQVhdsA7 (prosimy o skopiowanie linku i wklejenie do przeglądarki)

WAŻNE TERMINY
Rejestracja: do 12.06.2023 r.
Przesłanie artykułu: do 22.06.2023 r.
Opłata za publikację: do 22.06.2023 r.

WYMAGANIA EDYTORSKIE OPRACOWANIA PUBLIKACJI
• wielkość tekstu przeznaczonego do publikacji – 14 do 16 stron,
• format dokumentu Word,
• czcionka Times New Roman – rozmiar 12 pkt,
• odstęp między wierszami 1,5 pkt,
• przypisy u dołu strony – rozmiar czcionki 10 pkt,
• wykaz bibliografii na końcu artykułu przed streszczeniem,
• streszczenie do 0,5 strony w języku polskim i angielskim,
• słowa kluczowe,
• cytowanie i spis literatury powinny być zgodne z regułami APA, dostosowanymi do polskich norm językowych (źródło: Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA.
https://www.liberilibri.pl/harasimczuk/


SEKRETARIAT KONFERENCJI:
mgr Katarzyna Korneluk
tel. 83 344 99 05
e-mail: k.korneluk@akademiabialska.pl


Strona konferencji: