eGospodarka.pl

eGospodarka.plFirmaKonferencje › XI edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2023
Już po raz jedenasty pragniemy zaprosić czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Szczyt Energetyczny do Gdańska. Podczas najbliższej edycji wśród poruszanych zagadnień odniesiemy się do reorganizacji Europejskiej polityki energetycznej jako konsekwencji wojny w Ukrainie i sankcji nałożonych na Rosję.

Tegoroczna dyskusja będzie koncentrowała się wokół aktualnych zagadnień obejmując nowe źródła dostaw surowców dla Europy, wpływ sankcji na gospodarki państw członkowskich, embargo na surowce energetyczne z Rosji jako czynnik przyspieszający proces transformacji energetycznej i odejście od tradycyjnych źródeł wytwórczych na rzecz OZE.

W palecie zagadnień nie zabraknie tematów związanych z inwestycjami w produkcję zielonego wodoru, dalszym rozwojem offshore, transformacją sektora ciepłowniczego, nowymi założeniami ustawy wiatrakowej czy inwestycjom w infrastrukturę krytyczną. Rozwój i innowacyjność jako niekwestionowane elementy budowy niezależności energetycznej na przykładzie przemysłu energetycznego, paliwowego i gazowego nadal będą towarzyszyć przewidzianym debatom.

DRAFT PROGRAMU


SESJA PLENARNA: Bezpieczeństwo energetyczne Europy - rewizja europejskiej polityki energetycznej

- Bezpieczeństwo energetyczne Europy - wojna w Ukrainie i sankcje na Rosję w obszarze dostaw surowców energetycznych jako impuls do zmian polityki energetycznej Europy
- Rewizja strategicznych źródeł dostaw surowców energetycznych dla Europy – wspólna polityka zakupowa UE, a indywidualne strategie głównych krajów europejskich.
- Bezpieczeństwo energetyczne państw UE – nowe projekty i inicjatywy w zakresie rozbudowy infrastruktury energetycznej o znaczeniu europejskim.
- Nowe płaszczyzny współpracy państw basenu Morza Bałtyckiego jako odpowiedź na szantaż energetyczny Rosji
- Polityka energetyczna Polski 2040 roku w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu – potrzeba aktualizacji i podstawowe kierunki zmian.
- Miejsce energetyki jądrowej w nowej polityce energetycznej: stopień zaawansowania polskiego programu jądrowego, modele finansowania, energetyka wielkoskalowa, a małe obiekty jądrowe.
- Deficyt mocowy po roku 2025 - scenariusze rozwiązań.
- Warunki rozwoju dla energetyki gazowej w Polsce.
- Doświadczenia krajów UE w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom wzrostu cen nośników energii dla branży energetycznej oraz gospodarki.
- Rola USA w stabilizacji polityki energetycznej Europy
- Wojna jako impuls do powstania zrównoważonej, efektywnej, nowoczesnej i konkurencyjnej energetyki


PANEL 1: Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych realiów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa

- Konieczne zmiany strategii grup energetycznych i ich główne przyczyny.
- Nowelizacja ustawy 10H - ocena skutków nowych regulacji i ich wpływu na rozwój rynku OZE w Polsce.
- Finansowy wymiar skutków wojny w Ukrainie dla polskiej energetyki i gospodarki.
- Wodór jako paliwo przyszłości, szanse związane z powstającym otoczeniem regulacyjnym w zakresie gospodarki wodorowej.
- Projekty lądowe OZE – dominujące trendy i technologie, rozwój branży pracującej na rzecz sektora OZE w Polsce.
- Mała energetyką jądrowa - kluczowe projekty liderów rynku.
- Obecny etap rozwoju i przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce - między bezpieczeństwem energetycznym, oczekiwaniami klientów, a interesem akcjonariuszy grup energetycznych.
- Gaz jako coraz powszechniejszy surowiec dla dużej energetyki - wpływ wahań cenowych na rozwój rynku.
- NABE - docelowy kształt operatora i jego miejsce w polskiej energetyce.
- Rozwój infrastruktury elektromobilnej, kluczowi gracze i modele rynkowe.
- Aktualne trendy w zakresie finansowania energetyki.


PANEL 2: Inwestycje w OZE: wyzwania i zagrożenia dla systemu elektroenergetycznego Polski

- Ustawa odległościowa - wpływ zmiany zasad lokalizacji lądowych farm wiatrowych na rynek
- Zaawansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie morskiej energetyki wiatrowej (dotychczasowi i nowi gracze).
- Rozwój sektora fotowoltaicznego w Polsce na tle innych sektorów OZE.
- Dostosowanie funkcjonalności sieci SN i NN do rosnącej liczby prosumenckich instalacji OZE.
- Ograniczenia w rozwoju sieci ograniczeniami w budowie nowych źródeł OZE.
- Magazyny energii dla każdej instalacji? Koszty vs korzyści.
- Finansowanie projektów OZE - czy długoterminowe umowy PPA są alternatywą dla systemów wsparcia.
- Rynek nowych usług energetycznych dla sektora OZE.
- Wpływa regulacji stabilizujących ceny energii na sektor OZE.


PANEL 3: Rynek energii elektrycznej, paliw kopalnych oraz gazu (wodór, metan, biogaz)

- Zmiana podejścia do roli węgla w polskim miksie energetycznym - czynniki społeczne vs czynniki ekonomiczne vs neutralność klimatyczna.
- Wydobycie gazu w Polsce. Gaz w portfolio firm energetycznych. Przyszłość gazu jako istotnego surowca dla polskiej energetyki.
- Priorytety i istniejące ograniczenia w zakresie rozbudowy gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej.
- Strategiczne projekty inwestycyjne operatorów systemów przesyłowych (gazowego i elektroenergetycznego).
- Perspektywy rozwoju rynku „zielonego” wodoru w Polsce w kontekście tworzącego się otoczenia regulacyjnego dla gospodarki wodorowej.
- Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu - scenariusze w obliczu kryzysu ukraińskiego, przełomowe znaczenie 2023r.
- Konsolidacja i nowi gracze na rynku paliw płynnych (w hurcie i detalu), konsekwencje łączenia PKN Orlen z Lotosem.
- Przejęcie Grupy PGNiG przez PKN Orlen – skutki dla rynku i odbiorców.
- Przygotowanie operatorów sieci elektroenergetycznych na planowaną skalę rozwoju elektromobilności.
- Magazyny energii, paliw i gazu po 2023 roku - skala niezbędnych inwestycji.
- Przyszłość modeli biznesowych dzisiejszych liderów rynku paliwowego.


PANEL 4: Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji, program „Czyste powietrze”

- Fitfor55 – przygotowanie rynku ciepła systemowego do koniecznych zmian regulacyjnych.
- System wsparcia kogeneracji – czy osiągnięto zakładane cele związane z tym systemem?.
- Preferencje dla rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych – kogeneracja gazowa, projekty odpadowe i biomasowe, schyłek kogeneracji węglowej.
- Programy antysmogowe – stan zaawansowania, pierwsze efekty, niezbędne korekty, stymulowanie proekologicznych zachowań, ustawodawstwo antysmogowe.
- Zmiana w podejściu do taryfowania ciepłownictwa.
- Inwestycje w ciepłownictwie – jak radzą sobie mniejsi wytwórcy ciepła?
- Miejsce samorządów w rozwoju polskiego ciepłownictwa.
- Wykorzystanie OZE w ciepłownictwie systemowym.
- Nowe technologie w ciepłownictwie i kogeneracji.


PANEL 5: Off-shore - perspektywy rozwoju, skala projektów, Polscy wytwórcy komponentów i instalacji

- Postępy w rozwoju projektów wiatrowych na Bałtyku w Fazie I
- Wyścig o pozwolenia na lokalizację farm wiatrowych na Bałtyku w Fazie II – status, kryteria rozdziału i odwołania
- Wyzwania w procesie uzyskiwania pozostałych pozwoleń w procesie inwestycyjnym, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- Rola inwestorów i partnerów zagranicznych w rozwoju polskiego offshore wind
- Badania na morzu w fazie rozwoju projektów
- Wyprowadzenie mocy z morskich farm wiatrowych
- Dedykowany system wsparcia morskiej energetyki wiatrowej – kontrakty różnicowe


PANEL 6: Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje - firmy, samorządy, prosumenci (OZE, e-mobility, fotowoltaika)

- Rola i skala sektora prywatnego w branży energetycznej
- Rola samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych
- Podłączenie OZE do sieci, a bezpieczeństwo i wydolność systemu
- Przyszłość projektów dotyczących spalarni odpadów oraz biogazowni
- Energetyka rozproszona i skutki nowej polityki energetycznej. Klastry energii
- Rozwój e-mobility - pojazdy elektryczne, stacje ładowania + technologie magazynowania energii. Czy Polska jest gotowa na obsługę EV w dużej skali?
- Fotowoltaika - skala rozwoju: duże farmy czy tylko małe przydomowe instalacje?
- Program Start-up jako źródło innowacji - jak polskie przedsiębiorstwa wykorzystały potencjał i know-how rynkuInformacje organizacyjne:
5-6 Czerwca 2023r., Muzeum II Wojny Światowej, plac Władysława Bartoszewskiego 1, Gdańsk

Zgłaszanie udziału poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie wydarzenia:

Możliwość zgłoszenia udziału bezpłatnego (osobisty lub online) lub zgłoszenia do udziału gwarantowanego osobistego (koszt 1000 zł netto)

Edukacja

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: