eGospodarka.pl

eGospodarka.plFirmaKonferencje › XIII Ogólnopolskie Forum - Podatki 2021/2022. Aktualne problemy. Kolejne zmiany w VAT, CIT, PIT
Zapraszamy do udziału w XIII Ogólnopolskim Forum Podatków. Wzorem poprzednich lat proponujemy Państwu spotkanie poświęcone najnowszym regulacjom podatkowym, zarówno tym uchwalonym jak i planowanym.

Program Forum obejmuje tematykę podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.

Nasi Eksperci omówią zagadnienia, które budzą najwięcej wątpliwości, m.in.
• SLIM VAT 2 – zmiany od 1 października 2021
• e-Fakturowanie – zmiany od 1 października 2021
• JPK-VAT
• Podatek u źródła - nowe zasady poboru podatku
• Wybrane zmiany w podatkach dochodowych, Ceny transferowe

Wszyscy zaproszeni eksperci są praktykami, którzy na co dzień spotykają się z omawianymi zagadnieniami, a ich wystąpienia przygotowane są tak, aby dostarczyć Państwu praktycznych informacji z uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych.

DZIEŃ I - 25.10.2021


SLIM VAT 2 – zmiany od 1 października 2021 r. cz. I - Hubert Grzyb - prawnik, doradca podatkowy, 9.00 – 10.30


1. Ułatwienia w rozliczaniu VAT w obrocie międzynarodowym:
• Likwidacja szyku rozwartego przy odwrotnym obciążeniu.
• Modyfikacja rozliczenia WNT.
• Korekty odwrotnego obciążenia – nowa regulacja.
• Transakcje łańcuchowe.
• Import towarów - procedura uproszczona.


SLIM VAT 2 – zmiany od 1 października 2021 r. cz. II - Hubert Grzyb - prawnik, doradca podatkowy, 10.45 – 12.15


2. Pozostałe uproszczenia:
• Szerszy zakres stosowania ulgi na złe długi.
• VAT – 26. Wydłużony termin składania.
• Prawo wyboru okresu odliczenia VAT.
• Nowa forma rezygnacji ze zwolnienia dla dostaw budynków i ich części.
• Mechanizm podzielonej płatności – co się zmienia?


e-Fakturowanie – zmiany od 1 października 2021 r. – 12.30 – 14.00

• Czym jest faktura ustrukturyzowana?.
• Zasady wystawiania e-Faktur.
- Oprogramowanie KSF.
- Upoważnienie osoby wystawiającej faktury.
- Autoryzacja faktury.
• Korzyści ze stosowania e-Faktur.
• E-Faktura a inne dokumenty dołączane do faktur.
• Likwidacja duplikatów faktur.
• Zmiany w sposobie wystawiania faktur korygujących.
• Wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed sprzedażą.


Zmiany VAT od 1 lipca 2021 r. – 14.45 – 17.00


1. JPK VAT:
• Uchylenie znacznika MPP.
• Zmiany zasad używania symbolu „TP”
• Doprecyzowanie symboli GTU.
• Dokument „WEW” na ratunek ujmowaniu faktur korygujących.
• Ulga na złe długi – wymóg nowych danych.

2. Pakiet e-Commerce:
• Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).
• Miejsce opodatkowania i obowiązujące limity.
• Procedura unijna OSS.
• Fakturowanie i ewidencjonowanie WSTO.
• WSTO w JPK VAT.

Dzień II - 26.10.2021


Podatek u źródła 2020/2021 - nowe zasady poboru podatku – Paweł Dymlang - prawnik, doradca podatkowy, 9.00 – 10.30


1. Procedura zwrotu podatku / oświadczenie WH-OSC / opinia o stosowaniu zwolnienia
2. Należyta staranność / dochowanie należytej staranności przez płatnika, podwyższenie wymogów staranności przy płatnościach na rzecz podmiotów powiązanych / procedury i dokumentowanie.


Ceny transferowe – wybrane zagadnienia – Ewa Ścierska – prawnik, doradca podatkowy, 10.45 – 12.30


Samochód osobowy w podatkach dochodowych (koszty i przychody podatkowe) w tym m.in.: - Aleksander Gniłka – prawnik, doradca podatkowy, 12.45 – 14.00


1. Samochody będące własnością podatnika – amortyzacja z uwzględnieniem limitu kosztów 150 tys. zł
2. Limit kosztów (150 tys. zł) dla samochodów leasingowanych oraz wynajmowanych – w jaki sposób wyliczyć wartość czynszu, która może być kosztem uzyskania przychodu od 1.01.2019 r.
3. Umowy zawarte przed 1.01.2019 r. a nowy limit kosztowy – kiedy „stara” umowa może podlegać nowemu limitowi, czy zawarcie umowy do końca 2018 r. przy wydaniu pojazdu po 31.12.2018 r., uprawnia do stosowania starych zasad rozliczenia?
4. Koszty związane z eksploatacją (używaniem) pojazdów (naprawy, wymiana części, opon itp.) – limit 75% kosztów.
5. Ubezpieczenie samochodu osobowego jako koszt w podatku dochodowym
6. Obowiązki dokumentacyjne pozwalające na zaliczenie wydatków związanych z pojazdami niestanowiącymi majątku podatnika do kosztów uzyskania przychodu (ewidencja przebiegu, inne dokumenty)
7. Przychód pracownika i osób innych niż pracownicy z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych (ryczałt z ustawy o pdof, koszty paliwa w ramach ryczałtu, interpretacja ogólna)
8. Samochody wynajmowane w trakcie zagranicznych podróży służbowych – rozliczenie w kosztach oraz podatek u źródła
9. Rozliczenie podróży służbowych odbywanych przez pracownika samochodem prywatnym (kilometrówka, ryczałt na przejazdy lokalne, koszty autostrad i parkingów)
10. Rozliczenie tzw. jazd lokalnych pracowników (przychód czy też brak przychodu)


Wybrane zmiany w podatkach dochodowych związane z COVID-19 w tym m.in.: - Aleksander Gniłka – prawnik, doradca podatkowy – 14.45 – 17.00


1. Możliwości rozliczenia straty za 2020 w roku poprzednim;
2. Możliwości odliczenia od podstawy podatkowania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19;
3. Zwolnienia podatku od przychodów z budynków;
4. Ulga na prace B+R a COVID-19:
5. Możliwość zastosowania jednorazowej amortyzacji środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
6. Czasowe zawieszenie przepisów dotyczących ulgi na złe długi przez dłużników;
7. Czasowe przedłużenie terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR
8. Wydłużone terminy na sporządzenie dokumentacji podatkowych, złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowych;
9. Regulacje szczególne związane z możliwością posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji podatkowej;
10. Zwolnienie z opłacania składek ZUS, dofinansowana, subwencja, umorzenia a przychody i koszty podatkowe;
11. Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kar i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów w związku z COVID-19;
12. Nowe zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (świadczenie postojowe);
13. Czasowe zwiększenie limitów zwolnień podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (zapomogi, świadczenia z zfśs).

 Informacje organizacyjne:

Termin: 25 - 26.10.2020r.,
Miejsce: Warszawa, Hotel Marriott*****, Al.Jerozolimskie 65/79


Spotkanie organizowane będzie zgodnie z aktualnym wytycznymi, ilość miejsc na sali może być ograniczona.


Cena udziału:
- Cena kongresu: 2290 zł + 23% VAT*

- Cena promocyjna: 1950 zł + 23%VAT
Cena promocyjna obowiązuje w przypadku dokonania zgłoszenia do 24.09.2021r.
- Cena udziału w jednym dniu kongresu: 990 zł +23% VAT

W cenie konferencji zapewniamy:
• Uczestnictwo w dwóch dniach wykładów
• Autorskie materiały konferencyjne przygotowane przez ekspertów
• Certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
• Przerwy kawowe
• Obiady

Szczegółowe informacje: tel. 22 543 17 11 lub mailowo szkolenia@bdo.pl 

Strona wydarzenia: 

Edukacja

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: