eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFirmaKonferencje › XVI Forum Rachunkowości i Podatków
XVI Forum Rachunkowości i Podatków
29 – 30.10.2024 – Warszawa / ONLINE - transmisja na żywo

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w XVI Forum Rachunkowości i Podatków, które odbędzie się 30 października 2024 roku w Warszawie.
Forum odbędzie się w formie hybrydowej, umożliwiając udział zarówno stacjonarnie w Warszawie, jak i online poprzez transmisję na żywo. Dzięki temu mogą Państwo wybrać najbardziej dogodny sposób uczestnictwa.


W programie konferencji znajdą się m.in.:
• Zmiany w ustawie rachunkowości przyjęte w roku 2024 oraz projektowane zmiany.
• Wybrane zagadnienia - Instrumenty finansowe.
• Wybrane finansowe zagadnienia dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach.
• Nowelizacja przepisów podatkowych 2024/2025 – wprowadzone i planowane zmiany.
• Podatek minimalny - wybrane zagadnienia.
• Zmiany VAT w 2024 oraz planowane na 2025 - KSEF, stawki VAT, wdrożenie DAC7 i pakietu VIDA.

Forum to wyjątkowa okazja do zapoznania się z najnowszymi zmianami prawnymi oraz ich praktycznymi konsekwencjami. Uczestnictwo w konferencji umożliwi Państwu zdobycie cennych informacji, które mogą być kluczowe dla funkcjonowania Państwa przedsiębiorstw.
Zapewniamy inspirujące prelekcje, praktyczne warsztaty oraz możliwość nawiązania cennych kontaktów zawodowych.


Gwarantujemy kompleksową wiedzę, możliwość dyskusji, uzyskania odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania, ale przede wszystkim możliwość rozmowy z najlepszymi ekspertami w tej tematyce.


Rejestracja jest już otwarta. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym wydarzeniu!


Organizatorzy XVI Forum Rachunkowości i Podatków

29.10.2024 - Rachunkowość według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości:


Zmiany w ustawie rachunkowości przyjęte w roku 2024 oraz projektowane zmiany:

Obowiązek ujawniania sprawozdania o podatku dochodowym wszystkich dużych przedsiębiorstw wielonarodowych:
- nowe wymogi w zakresie obowiązkowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
- zmiany w zakresie progów wartościowych w zakresie spółek mikro, małych, średnich i dużych
- uproszczenia dla spółek mikro i małych
- propozycje zmian w zakresie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- nowe progi dotyczące obowiązkowego badania sprawozdania finansowego
- przepisy wprowadzające raportowanie dotyczące standardy zrównoważonego rozwoju na grunt polski
a) zakres podmiotowy
b) elementy zrównoważonego rozwoju
c) odpowiedzialność za sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju
d) wymogi dotyczące badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju


Wybrane zagadnienia - Instrumenty finansowe.


Wybrane finansowe zagadnienia dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach.


30.10.2024 - Nowelizacja przepisów podatkowych 2024/2025 – wprowadzone i planowane zmiany.


Podatek minimalny - wybrane zagadnienia:
1. Kogo dotyczy?
2. Kogo nie dotyczy?
3. Dochód, strata dla celów podatku min.
4. Wyłączenia od dochodu, straty
5. Podstawa opodatkowania – dwa warianty
6. Stawka podatku
7. Deklaracja i wpłata
8. Podsumowanie.

Zmiany VAT w 2024 oraz planowane na 2025 - KSEF, stawki VAT, wdrożenie DAC7 i pakietu VIDA:
1. Zmiany stawek podatku VAT 2024-2025
2. Dyrektywa SUP a podatek VAT – opakowania
3. Dyrektywa DAC7 a podatek VAT – platformy
4. Fundacja rodzinna a VAT
5. Zmiany w zakresie fakturowania zaliczek
6. Omówienie ważnych orzeczeń NSA i TSUE z lat 2023 i 2024
7. Najnowsze interpretacje podatkowe
8. Krajowy System e-Faktur 2024-2026
9. Planowane zmiany w VAT – limit zwolnienia podmiotowego, KSEF i inne
10. Pakiet VIDA.

Szczegóły na stronie:
Koszt uczestnictwa w konferencji*:
- 2 290 zł+ 23% VAT za jedną osobę - cena regularna
- Cena udziału w jednym wybranym dniu Forum: 1 150 zł +23% VAT

*Cena bez VAT dla opłacających konferencję w co najmniej 70% ze środków publicznych. Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.


Konferencja realizowana będzie również w formie on-line transmisja na żywo - ONLINE

Prosimy o dokonanie płatności przed konferencją po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod.

Cena obejmuje:
• uczestnictwo w konferencji,
• autorskie materiały konferencyjne w wersji elektronicznej przygotowane przez Naszych ekspertów,
• serwis kawowy,
• lunch,
• certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Miejsce konferencji:
Hotel Novotel , Warszawa, ul. Marszałkowska 94/98 - NOVOTEL WARSZAWA CENTRUM

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed konferencją w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konferencji lub jego odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.


PROWADZĄCY:


Paweł Dymlang
Paweł Dymlang - doradca podatkowy, prawnik, wykładowca i trener, autor licznych publikacji o tematyce podatkowej. Kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnopodatkowym zdobył jako pracownik organów podatkowych, spółki doradztwa podatkowego oraz instytucji finansowych. Przeprowadził przeszło 2000 szkoleń z tematyki podatkowej. Od lat prowadzi własną kancelarię prawną.

Krzysztof Maksymik
Ekspert w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego. Stypendysta DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Biegły rewident z kilkunastoletnim doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych (polskie standardy rachunkowości, MSSF, HGB) firm z różnych branż (w szczególności budownictwo, deweloperzy, firmy handlowe), w tym również spółek giełdowych. Zwolennik promowania i wdrażania dobrych praktyk ładu korporacyjnego. Ceniony trener szkoleń w zakresie rachunkowości (MSSF, polskie standardy rachunkowości). Członek Komitetu ds. weryfikacji oficjalnego tłumaczenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości (2011, 2013, 2016). Autor licznych artykułów w prasie branżowej poświęconych rachunkowości i rewizji finansowej. Zaangażowany w prace samorządu biegłych rewidentów w zakresie oceny skutków wdrożenia przepisów prawnych z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej i podatków.

Michał Kołosowski
Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie zdobywał doświadczenie w jednej z czołowych firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Posiadacz certyfikatu Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez ACCA. Michał Kołosowski jest Partnerem w grupie kapitałowej UHY ECA wchodzącej w skład międzynarodowej sieci niezależnych prawnie firm audytorskich i konsultingowych.
Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu due diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i real estate oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
Autor licznych artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Jest także współautorem publikacji z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości.

Marcin Krupa
Audytor i konsultant dysponujący kilkunastoletnią praktyką zawodową. Posiada rozległe doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Brał udział w licznych procesach due dilligence oraz innych usługach doradczych dla klientów reprezentujących różne branże, w tym dla podmiotów notowanych na GPW oraz dużych grup kapitałowych. Wykładowca, autor licznych publikacji oraz prelegent w zakresie MSSF oraz PSR. Usługi doradcze i konsultacyjne dla spółek giełdowych, m.in.: Grupa INTEGER.PL, MARVIPOL, Grupa TAURON POLSKA ENERGIA, Grupa EMPERIA HOLDING, Grupa KOPEX, Grupa ZPUE;
Audyt spółek notowanych, m.in.: Ferro, ZPUE, Ceramika Nowa Gala, Mercator Medical, Kopex, Emperia Holding. Audyt jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, m.in.:. Oknoplast, Stolbud, Stokrotka, Tradis, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne, Tagor, TFI Forum, KSSE, Damel, Accounting Plaza Central Europe, Adler Polska, Consorfrut Polska, Europrovidus, Gemi, Huta Łaziska, Ferroli Polska, Grupa PGD. Szkolenia z zakresu MSSF: Opracowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu MSSF, między innymi dla podmiotów notowanych na GPW oraz innych znaczących podmiotów pozagiełdowych.

Hubert Grzyb
Adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził ponad 500 szkoleń, w tym m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

Emilia Wolnowska
Doradca podatkowy nr 12575, prawnik
Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Minister Finansów) 47719/2010
Absolwentka Prawa na UAM Poznań (Prawo), studia podyplomowe Rachunkowość na UE Poznań .Emilia doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w renomowanych spółkach audytorskich oraz zajmujących się doradztwem podatkowym, a także jako wewnętrzny specjalista ds. podatkowych w spółce z sektora ropy i gazu. Emilia specjalizuje się przede wszystkim w podatku od wartości dodanej i bierze udział w projektach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od czynności cywilnoprawnych, a także w międzynarodowych zobowiązaniach podatkowych. Emilia ma doskonałe umiejętności analityczne i dbałość o szczegóły. Zaangażowana w zapewnianie najlepszej opieki dla klientów poprzez przejrzystą komunikację. Emilia dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie prawa podatkowego poprzez szkolenia i konferencje. Autorka artykułów w polskiej prasie podatkowej, takich jak Rzeczpospolita i Rachunkowość.

Michał Tomczyk
Partner w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biegły rewident. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań instytucji finansowych, w szczególności banków oraz spółek leasingowych, a także audycie wewnętrznym zakładów ubezpieczeń.
Absolwent studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Podyplomowych Studiów dla Managerów w sektorze finansowych i ubezpieczeniowym w Szkole Głównej Handlowej.
W pracy zawodowej zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz standardów międzynarodowych, w tym spółek giełdowych. Posiada międzynarodowe doświadczenie, które zdobywał m.in. w PwC i Grupie Aviva w Londynie.

Justyna Zając-Wysocka
Radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prezes zarządu w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych sp. z o.o. Przewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Ekspert Polskiej Izby Turystyki i członek Europejskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych i Touroperatorów (ECTAA). Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego z siedzibą w Krakowie. Członek polskiego Oddziału IFA (International Fiscal Association). Uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawnopodatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się również opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz wykładowcą problematyki VAT. Została uznana za jednego z najlepszych doradców podatkowych w zakresie sporów podatkowych (IX Ranking „Dziennika Gazety Prawnej").

Samir Kayyali
Doradca podatkowy, agent celny, wykładowca akademicki, pionier na rynku podatkowych szkoleń on-line. Uznany dydaktyk i praktyk. Przeprowadził ponad 800 szkoleń stacjonarnych, a w Internecie działa od 2013 roku. Realizował szkolenia m. in. dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, największych polskich banków, firm leasingowych, spółek Skarbu Państwa. Organizował szkolenia przygotowujące do egzaminu na doradcę podatkowego, wykładał ma studiach podyplomowych w dziedzinie prawa podatkowego. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego.